Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Geassocieerde leden

leden die een belangrijke bijdrage leveren aan (een deel van) overnametrajecten

MA law

Kantooradres:
Rembrandtkade 36
3583 TN Utrecht

Postadres:
Rembrandtkade 36
3583 TN Utrecht

eintveld@ma-law.nl
www.ma-law.nl

Geassocieerd teamleden
E (Els) In 't Veld