Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Over BOBB

Kwaliteitsgarantie

Certificering

Certificering van onze aangesloten overnameadviseurs is in het belang van de markt en van alle bedrijfsoverdrachtspecialisten, ongeacht waar en hoe ze werken. Certificering leidt tot transparantie met betrekking tot de professionaliteit en de kwaliteit van de gehele beroepsgroep. Om gecertificeerd bedrijfsoverdrachtadviseur te worden, hebben onze leden een toets gedaan:

Ze hebben een door henzelf uitgevoerde bedrijfsovernametransactie beschreven en een reflectieverslag hierover gemaakt. Deze stukken zijn ingediend en door twee onafhankelijke leden beoordeeld. Daarbij is vastgesteld of is voldaan aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de BOBB.

Daarnaast verplichten wij onze leden tot deelname aan een permanent educatieprogramma voor het up-to-date houden en vergroten van de kennis en vaardigheden. De BOBB verzorgt ook kennisactiviteiten voor de leden waardoor hun kwaliteit van werken wordt bevorderd en de leden verder kunnen groeien.