Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Over BOBB

Doelstellingen

De doelstellingen van de BOBB zijn:

  • Garanties voor marktpartijen: allereerst wil de BOBB de kwaliteit van advisering en bemiddeling door de aangesloten leden waarborgen ten gunste van de ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen en van de partij die een bedrijf wil overnemen.
  • Kwaliteitsbewaking: de BOBB is een krachtig instituut dat in de markt garant staat voor transparantie, integriteit en kwaliteit. De aangesloten leden hebben een gedragscode en hebben zelf een onafhankelijke geschillencommissie in het leven geroepen.
  • Vergroten van de bekendheid van het fenomeen bedrijfsovernamespecialist in de markt voor bedrijfsoverdracht.
  • Aanspreekpunt voor politiek en stakeholders: de BOBB vertegenwoordigt de professionele bedrijfsoverdrachtspecialist richting politiek en andere belanghebbenden bij onderwerpen waarbij bedrijfsoverdracht een rol speelt.