Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Over BOBB

Gedragscode

Met de door ons opgestelde gedragscode en de commissie die toeziet op naleving ervan, hebben wij als BOBB een instrument in handen dat integriteit van handelen bewaakt en daarmee de kwaliteit van onze leden.

Downloads:

Huishoudelijk--Reglement-BOBB
Gedragsregels-Beroepsorganisatie-BOBB