Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Voor de ondernemer

die een bedrijf wil kopen, wil fuseren of wil verkopen

Hoe vindt u de juiste overnameadviseur voor uw onderneming

Als u besluit een overnameadviseur in te schakelen, bedenk dan eerst waarvoor en wanneer u deze nodig heeft. Neem daar uitgebreid de tijd voor in een (kosteloos) intakegesprek. U dient zelf de regie te houden, want uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor de besluiten. Kies uw adviseurs daarom zorgvuldig. Ga niet in zee met adviseurs die u agressief en ongevraagd benaderen. Belangrijk is dat u een goed gevoel heeft bij de adviseur en liefst enkele referenties van hem/haar krijgt.

Let op! Dezelfde adviseur voor zowel koper als verkoper is vragen om problemen en ‘not done’ in bedrijfsovernameland.

Onze BOBB-overnamespecialisten als begeleiders en adviseurs hebben echt een toegevoegde waarde bij koop en verkoop; door onze specifieke kennis en ervaring van het proces maar ook door ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers en verkopers. Wij kennen de weg in overnameland, werken onafhankelijk en bewaren voldoende afstand. Wij weten om te gaan met de emoties die bij overnames altijd een rol spelen. Eventuele spanningen vangen wij op en we benaderen het proces nuchter en zakelijk. Inhoudelijk helpen wij bij de formulering van het ideale (ver)kopersprofiel en de juiste onderhandelingsstrategie. Of wij gaan via onze kanalen op zoek naar de beste kandidaten en voeren de onderhandelingen voor u.

Zoek een overnameadviseur op onze website via de zoekfunctie, op provincie, plaats of postcode. Selecteer er enkelen bij u in de buurt, of op kenmerken die u aanspreken. Nodig ze uit of ga erheen en praat met ze. Vaak is het eerste gesprek kosteloos. En... referenties zijn waardevol.

Onze BOBB-adviseurs zijn gecertificeerd en door de BOBB getoetst op hun kennis en vaardigheden. De meeste aangesloten adviseurs zijn regionaal actief en hebben daardoor goede feeling met uw omgeving en situatie.

Door middel van de landkaartmodule op onze website vindt u een aangesloten BOBB-adviseur in uw omgeving.

Kwaliteitsgarantie

Wat zijn de garanties voor marktpartijen? Als beroepsvereniging wil de BOBB de kwaliteit van advisering en bemiddeling door onze leden waarborgen. Dit is in het belang van de ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen en van de partij die een bedrijf wil overnemen.

De BOBB is een krachtig instituut dat in de markt garant staat voor transparantie en kwaliteit. Onze leden hanteren een professionele gedragscode. En we maken bij eventuele klachten gebruik van een onafhankelijke geschillencommissie.

Certificering
Certificering van onze leden is in het belang van de markt en van alle bedrijfsoverdrachtspecialisten, ongeacht waar en hoe ze werken. Certificering leidt tot transparantie met betrekking tot de professionaliteit en de kwaliteit van de gehele beroepsgroep. Om gecertificeerd bedrijfsoverdrachtadviseur te worden, zijn onze leden getoetst.

Zij hebben daarvoor een door henzelf uitgevoerde bedrijfsovernametransactie beschreven en een reflectieverslag hierover gemaakt. Deze stukken zijn door twee onafhankelijke beoordelaars beoordeeld. Daarbij is gekeken of is voldaan aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de BOBB.

Daarnaast verplichten wij onze leden tot deelname aan een permanent educatieprogramma voor het up-to-date houden en vergroten van hun kennis en vaardigheden.