Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Voor de adviseurs

bij bedrijfsovernames

Contributie

De contributie voor 2024 is als volgt:

 

Contributie - Kosten per toetredend adviseur

Per lid per jaar: € 495.-

Kortingsregeling 15%:

Kortingsvoorwaarden:

- Organisatie > 5 leden

- Facturatie via organisatie, 1 factuur per organisatie voor alle aangesloten adviseurs

- Betaling van de factuur binnen 14 dagen na de facturatie

Inschrijfkosten: Eénmalig € 100.-

Wijzigingskosten: Per wijziging € 85.-

Juniorlidmaatschap:

De korting t.a.v. het gewone lidmaatschap bedraagt 50%; zonder inschrijfgeld

Bij aanmelding van uw lidmaatschap heeft uw organisatie kennis genomen van de BOBB gedragsregels, huishoudelijk reglement en statuten, onderschrijft deze en zal ze naleven.

Download: Contributie 2024