Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Voor de adviseurs

bij bedrijfsovernames

Contributie

De contributie voor 2023 is als volgt:

 

Contributie Kosten per toetredend adviseur 
Per lid per jaar             € 485

Kortingsregeling 15% 

 

Kortingsvoorwaarden: 

  • Organisatie > 5 leden;
  • facturatie via organisatie, 1 factuur per organisatie voor alle aangesloten adviseurs;
  • betaling van de factuur binnen 14 dagen na facturatie.
 Inschrijfkosten  
 Eenmalig  € 100
 Wijzigingskosten  
 Per wijziging  € 85

Bij aanmelding van uw lidmaatschap heeft uw organisatie kennis genomen van de BOBB gedragsregels, huishoudelijk reglement en statuten, onderschrijft deze en zal ze naleven.

Download: contributie 2023