Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Voor de adviseurs

bij bedrijfsovernames

Wat is de BOBB?

De BOBB bestaat uit ervaren en gecertificeerde specialisten op het gebied van aan- en verkoop van MKB ondernemingen. Hét grote voordeel voor ondernemers is dat onze bij de BOBB aangesloten adviseurs zich fulltime bezig houden met dit onderwerp. Het regisseren van het proces rondom koop en verkoop is immers een specialistisch vak.

Met een visie op de complexe bedrijfsovernamemarkt binnen het MKB is in 2006 de BOBB als beroepsorganisatie opgericht, op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel.

Tevens kent de BOBB sinds 2017 het geassocieerd lidmaatschap. Geassocieerde leden zijn professionals die actief zijn op een specifiek deelgebied van het overnameproces.

Waarom bestaat de BOBB?

Voor de continuïteit binnen het bedrijfsleven is een professionele bedrijfsovername essentieel. Begeleiding bij bedrijfsovernames is geen vanzelfsprekendheid binnen elke willekeurige financiële beroepsgroep, maar vereist specialistische kennis.

Hoe werkt de BOBB?

De BOBB heeft zich ontwikkeld tot een professionele beroepsorganisatie met erkende en gecertificeerde bedrijfsovername adviseurs, die zich hoofdzakelijk bezighouden met allerhande zaken op dit vakgebied. De BOBB staat garant voor deze kwaliteit middels certificering, een gedragscode en een geschillencommissie.

Kom eens vrijblijvend langs bij een van onze activiteiten.

De doelstellingen van de BOBB

Garanties voor verkoper en kopers

Wij als BOBB waarborgen de kwaliteit van advisering en bemiddeling van de bij ons aangesloten leden ten gunste van de ondernemer die een bedrijf wil verkopen en de partij die een bedrijf wil overnemen. De gedragscode regelt dat beide partijen nooit door dezelfde adviseur worden vertegenwoordigd, zodat de belangen aan beide kanten worden behartigd. Naast deze gedragscode heeft de BOBB een onafhankelijke geschillencommissie in het leven geroepen.

Kwaliteitsbewaking

Wij als BOBB beogen binnen de overnamemarkt garant te staan voor transparantie en kwaliteit door alleen gecertificeerde leden aan te laten sluiten bij onze organisatie. Naast beoordeling op een voldoende opleidingsniveau worden alle kandidaat-leden geacht binnen één jaar een praktijk-case ter beoordeling in te dienen bij de kwaliteitscommissie.

Daarnaast organiseren wij als BOBB regelmatig intervisiebijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen om u te ondersteunen in de groei binnen ons vakgebied.

Aanspreekpunt politiek en stakeholders

Wij als BOBB vertegenwoordigen de bij ons aangesloten professionele bedrijfsoverdrachtspecialisten bij de politiek en bestuurders, waaronder het Ministerie van Economische Zaken en andere belanghebbenden rondom bedrijfsoverdracht- en opvolging, zoals werkgeversorganisaties. Daarnaast is de BOBB kennispartner van de Kamer van Koophandel.

Bekendheid

Door bovengenoemde garanties, kwaliteit en overlegstructuren beogen wij als BOBB maximaal uw belangen als aangesloten lid te behartigen. Daarnaast verzorgen wij als BOBB jaarlijks een congres voor onze leden en andere marktpartijen om hun kennis rondom bedrijfsovernames te vergroten en het netwerk van kennispartners, specialisten en andere mogelijke leveranciers verder uit te bouwen en te verstevigen.

Leden-voordelen

Voor u als lid biedt de BOBB inkoopvoordelen met betrekking tot opleidingen, (beroepsaansprakelijkheids-)verzekeringen en (financiële) bedrijfsinformatie. Een gratis juridische- en fiscale helpdesk staan tot uw beschikking.

Lid worden van de BOBB

De leden van de BOBB zijn specialisten die een substantieel deel van hun activiteiten besteden aan bedrijfsovernames. Deze personen hebben de gedragscode van de BOBB integraal naar letter en geest onderschreven. Met deze gedragscode zien wij als BOBB toe op de naleving van integriteit van handelen en bewaken daarmee de beoogde kwaliteit van de beroepsgroep bedrijfsoverdrachtspecialisten.

Tevens kent de BOBB sinds 2017 het geassocieerd lidmaatschap. Geassocieerde leden zijn professionals die actief zijn op een specifiek deelgebied van het overnameproces.

Als onze visie en doelstellingen u aanspreken en u bent voornemens zich aan te sluiten bij onze beroepsorganisatie, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met het secretariaat van de BOBB. U ontvangt een welkomstpakket en, indien gewenst, een uitnodiging voor één van onze activiteiten.