Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Over BOBB

Geschillenregeling

De BOBB heeft een geschillencommissie die uit onafhankelijke leden bestaat. In geval van een klacht over een gecertificeerd lid, onderzoekt de commissie of er conform de gedragsregels is gehandeld.

De commissie is benoemd met instemming van de Algemene Ledenvergadering.

De huidige leden zijn:

De heer K. Leget
De heer JP. de Geus
De heer A. van Rabenswaaij

Download hier het Reglement Geschillencommissie BOBB