Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Voor de adviseurs

bij bedrijfsovernames

Toelatingseisen

Het lidmaatschap voor gecertificeerde leden is alleen toegankelijk voor bedrijfovername specialisten die zich bezig houden met het totale bedrijfovernameproces. Nu kent de BOBB ook het geassocieerd lidmaatschap speciaal voor professionals die actief zijn op een deelgebied van het bedrijfsovernameproces. Een geassocieerd lid kan niet worden gecertificeerd omdat hij niet het gehele bedrijfovernameproces begeleidt.

Als u gecertificeerd lid wilt worden van de BOBB zijn enkele vragen van belang. De onderstaande samenvatting is gebaseerd op de eisen voortkomend uit de statuten, gedragscode en het huishoudelijk reglement.

  1. Bent u een substantieel deel van uw activiteiten actief in aan- en verkoopbegeleiding van ondernemingen?
  2. Bent u eindverantwoordelijk in overdrachtstrajecten?
  3. Bent u (en daarmee uw organisatie) bereid zich te conformeren aan de gedragscode van de BOBB?

Beantwoordt u deze vragen bevestigend dan komt u in principe voor gecertificeerd lidmaatschap in aanmerking. Bent u als professional actief op een deelgebied van het bedrijfsovernameproces, dan komt u in aanmerking voor het geassocieerd lidmaatschap. Wij verzoeken u dan contact op te nemen met het secretariaat via secretariaat@bobb.nl  of te bellen naar 078 - 657 87 27.

Nieuwe leden, welke zich aanmelden als potentieel gecertificeerd lid, zijn in principe gedurende het eerste jaar van hun lidmaatschap aspirant-lid van de BOBB. Gedurende dat eerste jaar dient gewerkt te worden aan de certificering, waarna een volwaardig gecertificeerd lidmaatschap volgt.