Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Voor de adviseurs

bij bedrijfsovernames

Toelatingseisen

Als u lid wilt worden van de BOBB zijn enkele vragen van belang. De onderstaande samenvatting is gebaseerd op de eisen voortkomend uit de statuten, gedragscode en het huishoudelijk reglement.

  1. Bent u een substantieel deel van uw activiteiten actief in aan- en verkoopbegeleiding van ondernemingen?
  2. Bent u eindverantwoordelijk in overdrachtstrajecten?
  3. Bent u (en daarmee uw organisatie) bereid zich te conformeren aan de gedragscode van de BOBB?

Beantwoordt u deze vragen bevestigend dan komt u in principe voor lidmaatschap in aanmerking. Wij verzoeken u dan contact op te nemen met het secretariaat via secretariaat@bobb.nl  of te bellen naar 078 - 657 87 27.

Nieuwe leden zijn in principe gedurende het eerste jaar van hun lidmaatschap aspirant-lid van de BOBB. Gedurende dat eerste jaar dient gewerkt te worden aan de certificering, waarna een volwaardig lidmaatschap volgt.