Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Over BOBB

De Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) is in 2006 opgericht. We zijn een groeiende beroepsorganisatie van adviseurs op het terrein van het begeleiden van koop en verkoop van ondernemingen. De  gecertificeerde leden van de BOBB houden zich fulltime hiermee bezig. Dat is ook wat de leden bindt: kennis en ervaring delen over het bedrijfsovernameproces. Het begeleiden van het proces rondom koop en verkoop is immers een vak, een specialiteit. Ónze specialiteit.

Tevens kent de BOBB sinds 2017 het geassocieerd lidmaatschap. Geassocieerde leden zijn professionals die actief zijn op een specifiek deelgebied van het overnameproces.

Momenteel streeft de BOBB naar een verdere groei van het aantal leden en het vergroten van de bekendheid van de BOBB als de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht. Eerdere thema's waren kwaliteit en transparantie. In 2012 zijn alle huidige bedrijfsovernamespecialisten door een commissie gecertificeerd conform de procedure voor transparant advies voor kopers of verkopers bij een bedrijfsoverdracht.

De BOBB beoogt een toonaangevend platform te zijn voor de bedrijfsovernames in het gehele MKB. Bovendien wil de BOBB aandacht bij het publiek genereren voor vraagstukken rondom bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf. De meeste deals vinden namelijk plaats in het MKB. Overdracht van kleine MKB-bedrijven blijft een voortdurende zorg voor betrokkenen, gezien de hieraan verbonden kosten. Samen met het ministerie van EZ zoekt onder meer de BOBB een oplossing hiervoor.

De doelstellingen van de BOBB zijn:

Garanties voor marktpartijen;  allereerst wil de BOBB de kwaliteit van advisering en bemiddeling door de aangesloten leden waarborgen ten gunste van de ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen en de partij die een bedrijf wil overnemen.

Kwaliteitsbewaking; de BOBB beoogt een krachtig instituut te zijn dat in de markt garant staat voor transparantie en kwaliteit. De aangesloten leden hebben een gedragscode. En hebben zelf een geschillencommissie in het leven geroepen.

Vergroten bekendheid bedrijfsoverdrachtspecialist in de markt voor Bedrijfsoverdracht.

Aanspreekpunt voor politiek en stakeholders; de BOBB vertegenwoordigt de professionele bedrijfsoverdrachtadviseur richting politiek en andere belanghebbenden bij onderwerpen waarbij bedrijfsoverdracht een rol speelt.

De BOBB is als volgt ingericht.

  • Bestuur
  • Secretariaat
  • Commissie Ledenservices
  • Commissie Ledenwerving
  • Commissie Kwaliteit
  • Communicatiecommissie
  • Geschillencommissie
  • Werkgroepen