Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Voor de adviseurs

bij bedrijfsovernames

Waarom is certificering belangrijk

BOBB is een beroepsorganisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Objectieve certificering door de beroepsorganisatie is een onderscheidende kwaliteitsaanduiding. Deze kwaliteitsaanduiding, die tot uitdrukking komt in het gebruik van het BOBB-logo, levert voor marktpartijen, die gebruik maken van de diensten van een BOBB overnamespecialist, een extra garantie op. Dit wordt hierna verder uitgewerkt. 

Certificering door BOBB is belangrijk voor:
1) alle direct en indirect betrokkenen bij bedrijfsovernameprocessen, omdat zij van een BOBB-gecertificeerde overnamespecialist kwaliteit mogen verwachten en
2) de gecertificeerde overnamespecialist zelf, omdat het een officiële erkenning is van de kwaliteit van zijn/haar werkzaamheden en deze kwaliteit door de certificering gegarandeerd wordt. Hij/zij kan zich hiermee onderscheiden in de markt, hetgeen hem/haar voordeel kan opleveren.

Een gecertificeerd overnamespecialist heeft bij de aanvang van het gecertificeerd lidmaatschap en bij de hercertificering na elke 3 opvolgende jaren, officieel aangetoond naar de beroepsorganisatie dat hij/zij een substantieel gedeelte van zijn/haar tijd bezig is met het begeleiden van overnameprocessen, dat hij/zij meerdere van deze processen aantoonbaar van begin tot eind heeft begeleid en dat deze begeleiding van aantoonbaar goede kwaliteit is.

De Commissie Kwaliteit van de BOBB formuleert de kwaliteitsdoelstellingen, die door de ledenvergadering op voordracht door het bestuur van de BOBB worden goedgekeurd. De beoordelaars beoordelen bij ieder lid de aanvragen voor certificering van kandidaat-leden en de door kandidaat-leden ingebrachte proeven van bekwaamheid. Het bestuur van de BOBB geeft bij een voldoende beoordeling op voordracht door de Commissie Kwaliteit  het certificaat af. Op dezelfde wijze worden hercertificeringsbeoordelingen van eerder gecertificeerde leden uitgevoerd.

Aldus worden de gecertificeerde leden langs de meetlat van continue kwaliteit gehouden. Tevens verzorgt de BOBB een verplicht programma van permanente educatie (PE) voor BOBB gecertificeerde overnamespecialisten, dat gericht is op continue kwaliteitshandhaving en -verbetering. Alle leden dienen jaarlijks een minimum aantal PE punten te realiseren, welke bij de hercertificering door de beoordelaars worden beoordeeld.

Het belang van certificering voor overnamespecialisten van de BOBB is hiermee toegelicht. Voor eventuele resterende vragen hierover kunt u terecht bij ieder BOBB-lid of u kunt via secretariaat@bobb.nl contact opnemen met een van de bestuursleden van de BOBB.