Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Gecertificeerde bedrijfsovername specialisten

gecertificeerde leden die als adviseur actief zijn in het hele overnametraject

Geboren in 1947, Is een half jaar na de start van Diligence in 1998 toegetreden. Heeft zich sindsdien ontwikkeld als ervaren intermediair op een breed terrein, zoals verkopen en kopen van bedrijven, fusies, en investeren. Heeft een groot aantal transacties met succes tot stand gebracht in zeer uiteenlopende branches. Hij zoekt voor verkopers en kopers van bedrijven, alsmede bedrijven die een investeerder zoeken, naar een passende wederpartij en begeleidt het proces van waardebepaling, informatie-uitwisseling, onderhandelingen, due diligence en juridische afronding. Heeft als voorzitter van Business Angels Netwerken Nederland toegang tot een omvangrijk investeerdersnetwerk.

Publicaties:
Samen sterk
-
 De medewerkersparticipatie

 

Actief in Utrecht en Flevoland.

Diligence

Kantooradres:
Pr. Irenelaan 10
3743 JE Baarn

Postadres:
Pr. Irenelaan 10
3743 JE Baarn

info@diligence.nl
www.diligence.nl