Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Ebitdac, oplossing voor vastgelopen overname in coronatijd?

Op 15 mei schrijft Joris Polman een artikel in Het Financieele Dagblad over een nieuw winstbegrip: Ebitdac (earnings before interest, tax, depreciation, amortization and Covid-19). Hij geeft aan dat het als grapje is begonnen, maar inmiddels echt bestaat en door de Duitse machinebouwer Schenck Proces daadwerkelijk is toegepast. In het artikel wordt het ook als ‘wensdenken’ en ‘fantasy-accounting’ getypeerd. Verder haalt hij hoogleraar Arjan Brouwer aan die stelt dat Ebitdac een nauwkeurigheid suggereert die niet kan worden waargemaakt. Op 19 mei geeft hoogleraar Marcel Pheijffer in een artikel in het Financieele Dagblad onder de titel ‘De coronacrisis mag geen excuus zijn voor fantasy accounting’ aan er geen voorstander van te zijn. In tegendeel. Na lezing van beide artikelen lijkt het winstbegrip Ebitdac geen lang leven beschoren te zijn. Voor beursgenoteerde ondernemingen kan dit zeker het geval zijn. Maar hoe zit dat bij het MKB en het familiebedrijf? Zou het hier een zinvol winstbegrip kunnen zijn en dan in het bijzonder bij bedrijfsovernames?

Door de coronacrisis blijken veel bedrijfsovernames on hold gezet. Voor een ondernemer die bezig is met de verkoop van zijn MKB onderneming kan dit leiden tot onzekerheid en een periode van langer gedwongen doorgaan met de eigen onderneming. Zowel voor de ondernemer als voor zijn familie kan dit geen fijne situatie zijn, met mogelijk veel ongewenste spanningen. Ook voor ondernemers die mentaal eigenlijk al afscheid hebben genomen van hun bedrijf kan zo’n verlengde periode zwaar vallen. Voor die situaties zou Ebitdac mogelijk een oplossing kunnen zijn.

Met social distancing en 1,5 meter wordt geprobeerd de economie weer opgang te krijgen. In lijn hiermee zou geprobeerd kunnen worden met Ebitdac en 1,5 jaar de overnames binnen het MKB/ familiebedrijf weer in beweging te krijgen. De periode van 1,5 jaar is ook al eens genoemd door de FED en in Nederland door een van de banken.

Een onderneming die in het pre-coronatijdperk gewaardeerd zou worden op basis van de Ebitda en een multiple, maar door de coronacrisis forse klappen heeft gekregen, zou nu gewaardeerd kunnen worden op basis van een Ebitdac en een multiple en daarbij een corona herstelperiode van stel 1,5 jaar. Deze 1,5 jaar is gebaseerd op de veronderstelling - zoals door diverse economen weergegeven - dat er een herstel plaatsvindt in 1,5 jaar. Voor een multiple kan aansluiting worden gezocht bij de door Brookz gepubliceerde multiples.

Een waardering op basis van Ebitdac en een levering van de onderneming aan de koper kan nu plaatsvinden, terwijl de betaling van de koopsom pas over 1,5 jaar gebeurt. Als zekerheid voor de betaling over 1,5 jaar kan een verpanding van aandelen en/of een persoonlijke borgstelling over­eengekomen worden. Voor de verkoper betekent het een zekerheid over de prijs en geen dagelijkse zorgen meer over het bedrijf. De zekerheid over de prijs is voor veel verkopers een voordeel ten opzichte van de onzekerheid in geval van een earn-out. Blijft natuurlijk de onzekerheid over het daadwerkelijk betalen van de prijs over 1,5 jaar, zelfs met persoonlijke borgstelling van de koper en een verpanding van de aandelen van de verkochte onderneming. Voor de koper kan het voordeel zijn dat hij direct aan de slag kan en eventuele noodzakelijke reorganisaties kan doorvoeren. Ebitdac wordt hier dus niet gezien als een winstbegrip voor rapportagedoeleinden, maar als een middel om een vastgelopen overname in het MKB in coronatijd mogelijk weer in beweging te krijgen.

Ed van der Vorst, Vorst Consult Bedrijfsovernames bv - Geassocieerd BOBB-lid