Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Darwin! Lazarus?

Emotie en gevoel spelen een belangrijke rol bij bedrijfsoverdracht en kunnen niet zomaar worden uitgeschakeld. Zij horen bij succesvol zakendoen. Of je nu de huidige eigenaar bent of de koper, het is belangrijk om je bewust te zijn van je emoties wanneer je een onderneming wilt verkopen of kopen. Kunnen omgaan met emotie vergroot aanzienlijk de kans op een succesvolle overname.

Iedere overdracht is uniek en heeft z’n eigen kenmerken. Dat vereist een uitgebreide analyse van de kansen en risico’s. De vormen van overdracht zijn legio. Er leiden veel wegen naar Rome. Een overnamevorm waarin emoties een belangrijke rol spelen, is de bedrijfsoverdracht binnen de familie. In het onderhandelingsproces is het van belang dat u zich niet alleen bewust bent van uw eigen gevoelens, belangen en doelen, maar ook die van uw wederpartij. Voor wat betreft uw eigen emoties en gevoelens: benoem ze en spreek erover met uw adviseurs en uw naasten. Sta open voor hun feedback en mening. Ga niet in de verdediging. Wees niet te snel met het nemen van besluiten.

Wetenschappers zoals Darwin en Lazarus onderkennen 6 basisemoties:

  • vreugde
  • verdriet
  • angst
  • woede
  • verbazing
  • afschuw

Deze kunnen zowel positief als negatief worden uitgelegd. Vreugde leidt tot euforie. Euforie duurt vaak maar kort. Je loopt met je hoofd in de wolken. Je ziet alleen maar de positieve kanten van een overname. Een negatieve emotie duidt vaak op twijfel. Bezit de opvolger wel voldoende capaciteiten? Misschien zijn die twijfels terecht. Als het gevoel niet goed is wees daar dan eerlijk over naar uzelf. Ook hierbij geldt: bij twijfel niet inhalen. Maar het probleem kan ook bij uzelf liggen. Bijvoorbeeld wanneer u denkt aan verkoop maar u kunt de zaak niet loslaten en er geen afstand van nemen. Dat kan op termijn het einde van uw onderneming betekenen. Vaak heeft u ook na de overname nog met elkaar te maken. Bijvoorbeeld wanneer de verkoper een belang houdt of nog een vordering heeft op de koper. Ook wanneer de verkoper nog actief blijft in het bedrijf kan dit tot spanningen leiden. Twee kapiteins op één schip: geen ideale situatie.

Dit soort opvolgingsproblemen komen voor in het MKB maar ook in het grootbedrijf. Wees u bewust van de risico’s en ga zakelijk om met emoties.

Wie zijn uw beste raadgevers bij het managen van emoties bij een overname?

  • Uw gekwalificeerde fusie- en overnameadviseur
  • Collega-ondernemers die al eens te maken hebben gehad met bedrijfsovername
  • Uw privé- partner en/of een goede vriend(in), mits ze kritisch naar u durven zijn en u bereid bent te luisteren.

Conclusie: Laat emoties niet de killer zijn van een overname. Gebruik ze op een zakelijke wijze en betrek goede raadgevers in het proces.

 Ad Strijbosch