Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

De kern van het ondernemen en het treffen van maatregelen voor bedrijfsoverdracht

Het woord zegt het al: ondernemen, je neemt het heft in eigen handen. Je gaat als zelfstandige of in een andere ondernemingsvorm datgene doen wat je voorheen als werknemer in loondienst deed, of je gaat datgene doen wat anderen uitvoeren. Je denkt: dat kan ik net zo goed of beter. Je blijft niet stil zitten, je onderneemt iets, je start als zelfstandige. Vaak als ondernemer met een nieuw product of dienst waarvan je verwacht dat dit een gat in de markt is. Soms door overname van een bedrijf in verband met de leeftijd van de overdrager, of door andere oorzaken.

Overnemen heeft voordelen
Zo’n overname van een bestaand bedrijf biedt voordelen ten opzichte van een start uit het niets. Bij een overname stap je in een lopend bedrijf dat zijn bestaansrecht al bewezen heeft. Er is een netwerk aan klanten, opdrachtgevers en leveranciers. Er is een infrastructuur waarmee je kunt produceren. Als ondernemer kun je je concentreren op de uitbouw van het bedrijf. Bij het opstellen van het ondernemingsplan kun je gebruik maken van de historische gegevens. Ook kun je de aanwezige kennis, ervaring en deskundigheid gebruiken. Anders dan bij een koude start verminder je zo het risico van beginnersfouten.

Strategie
Voorbereiding is het sleutelwoord voor een succesvolle overdracht. Dit geldt voor de overdrager: wanneer, hoe en aan wie wil je het bedrijf overdragen. Maar ook voor de overnemende partij: wat, wanneer, hoe en in welke ondernemingsvorm ga ik overnemen. Tenslotte moet men het eens worden over de prijs, de voorwaarden rond de overdracht en de fiscale voor- en nadelen. Goed advies is van cruciaal belang.

Knelpunten bij bedrijfsoverdracht
De waarde
Een ondernemende koper is bereid een lagere prijs te betalen dan de waarde welke hij aan het bedrijf toekent. Een verkoper zal verkopen als de prijs minimaal gelijk of hoger is dan de waarde welke het bedrijf voor hem heeft. Is de prijs voor verkoper te laag of voor de koper te hoog dan gebeurt er niets. Er moet een verschil in waardebeleving zijn.

De financiering
De koper moet voldoende middelen hebben om een financiering mogelijk te maken. Een andere mogelijkheid is dat hij in staat is privé-investeerders en banken te overtuigen van zijn mogelijkheden. Hierbij dienen we rekening te houden met de kritische opstelling van banken.

De emotie rondom de bedrijfsoverdracht
Als de emotionele setting tussen koper en verkoper goed is dan zijn de andere knelpunten van ondergeschikt belang. Als de verkoper het volle vertrouwen en het juiste gevoel heeft bij de overnemende partij, dan zal hij bereid zijn deze te ondersteunen om de andere knelpunten te kunnen oplossen.

Conclusie
Een koper moet bij de start als zelfstandige al denken aan voorzieningen voor zijn bedrijfsoverdracht. Ook al is hij jong en ambitieus, hij moet z’n zaken geregeld hebben voor het geval er onverhoopt iets met hem gebeurt. Dus zelfs bij de start moet een koper al nadenken over het einde.

Win op tijd deskundig advies in. Ook hier is een goede voorbereiding het halve werk om de droom van het ondernemerschap te verwezenlijken