Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Lenen, lenen, lenen- betalen, betalen, betalen!

Lenen, lenen, lenen- betalen, betalen, betalen!

Het was 1983 en je wilde een tv kopen. Geen probleem: de financiering was in de winkel binnen een kwartier geregeld. Terugbetalen kon later wel… Je kon direct genieten van je aankoop. Geweldig!

Het werd ons steeds eenvoudiger gemaakt. Wat was het simpel om een lening af te sluiten. Youp van ’t Hek wees ons er destijds al satirisch op dat maximaal lenen niet gezond was. ‘Lenen, lenen, lenen – betalen, betalen, betalen’. Steeds keerde dit terug in zijn conference. Te veel lenen was onverstandig!

Faillissement V&D

Nu, jaren later, is V&D failliet. Werknemers staan op straat. Verschillende oorzaken worden genoemd. Het bedrijf is niet meegegaan in de tijd. Wat was hun propositie in de markt? Waarin onderscheidden ze zich? Immers, als je niet kiest, word je door de klant ook niet gekozen. Of waren het de internetverkopen die V&D de das om deden? Anderen geven de investeerders en/of Private Equity de schuld. V&D was leeggeplukt.

Private Equity

Velen spreken schande over wat Private Equity teweeg heeft gebracht, maar nuancering is op zijn plaats. Private Equity is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ruim tien procent van onze beroepsbevolking werkt bij bedrijven die in handen zijn van Private Equity-fondsen. Het zijn over het algemeen partijen die een prima rol vervullen bij bijvoorbeeld opvolging bij familiebedrijven of bij groeifinanciering op plaatsen waar banken het laten liggen. Een prima rol, die voor de continuïteit en (economische) ontwikkeling van ondernemingen essentieel kunnen zijn. Ook bij de financiering van innovaties geven banken lang niet altijd thuis. Private Equity is dus een prima alternatief om als ondernemer verder te komen.

Maximaal lenen?

Helaas komen ook andere situaties voor. Zo wordt bijvoorbeeld de onbenutte leencapaciteit binnen een onderneming aangewend om de overname te financieren. Te denken valt aan stille reserves in het onroerend goed belenen. Of wanneer er nauwelijks bankschulden in de onderneming zijn, wordt er maximaal geleend om dit vervolgens aan de koper door te lenen om zodoende de overnametransactie te kunnen financieren. Het zijn methodes om de totale investering van de koper te verlagen en te profiteren van het hefboomeffect. De gevolgen kunnen echter negatief zijn. Wanneer het even tegen zit en het niet loopt volgens de prognoses en verwachtingen, komt het bedrijf in de financiële problemen. Dan is er veelal geen ruimte om verder te financieren voor noodzakelijke groei- of uitbreidingsinvesteringen. Alle liquiditeit en leencapaciteit is er uitgeperst.

Wat kunnen we hiervan leren?

De waarschuwing van Youp van ’t Hek was zo gek nog niet. Zorg ervoor dat er altijd leencapaciteit is binnen je onderneming. Voor bijvoorbeeld mooie kansen in de markt. Of voor noodzakelijke investeringen, maar ook wanneer het onverhoopt even tegenzit. Een kans benutten is dan direct mogelijk! Dat leidt tot waardegroei.

Door Sophista Fusies en Overnames, Alkmaar