Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

70% van de ondernemers gaat voor professionaliteit bij overnameadvies

Bijna 70% van de ondernemers kiest een overnameadviseur op basis van zijn of haar specialistische kennis en ervaring, het netwerk en de onderhandelingsvaardigheden van de adviseur.

Dit is één van de belangrijke conclusies zoals de Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht BOBB deze trekt uit het Brookz overnameplatform onderzoek “Hoe goed is uw overnameadviseur?” onder 386 ondernemers, uitgebracht op 8 mei jongstleden.

Het blijkt ook dat 80% van de ondernemers neutraal tot positief staat tegenover de inschakeling van een gespecialiseerde overnameadviseur. De overige ondernemers zouden hun collega’s afraden een overnamespecialist in te schakelen. Niet duidelijk wordt waarom een specialist wordt afgeraden. Een gemiste kans, want….

Op de onderdelen professionaliteit, specialistische kennis en ervaring, onderhandelingsvaardigheden en het hebben van een netwerk, scoren adviseurs een gemiddeld rapportcijfer van 7,3. Hieruit valt af te leiden dat goede overnameadviseurs een hogere beoordeling krijgen. Juist daarom is het inschakelen van een professionele overnamespecialist van belang.

De BOBB staat met haar leden voor verdere professionalisering van het vakgebied bedrijfsovernameadvies, door permanente educatie, certificering, kennisdeling en het opbouwen en onderhouden van een groot netwerk van bedrijfsovernameprofessionals in het MKB.

Het is daarom verstandig dat u als ondernemer, bij de zo belangrijke verkoop van uw bedrijf of de aankoop van een bedrijf, een BOBB-gecertificeerde overnameadviseur inschakelt.

U kunt de bij de BOBB aangesloten overnameadviseurs vinden op www.bobb.nl

Namens het bestuur en de leden van de BOBB,

Antoine van Schijndel
Voorzitter