Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Advisering bij het verkoopklaar maken van een onderneming

Advisering bij het verkoopklaar maken van een onderneming

Een ondernemer heeft een goedlopend bedrijf en wil het opgebouwde vermogen in zijn onderneming veiligstellen. Hij wil weten welke verkoopmogelijkheden er zijn en wat de waarde van de onderneming is. Hij vraagt via de BOBB ons om advies. 
Dit is begrijpelijk omdat de verkoop van het bedrijf één van de belangrijkste beslissingen is die een ondernemer moet nemen en hij er geen ervaring in heeft. Een eerste stap die vaak onderbelicht is of waar te weinig tijd voor uitgetrokken wordt, is het voorbereiden van de onderneming op de verkoop. Op basis van een zorgvuldig uitgewerkte analyse stellen wij een praktisch advies op dat antwoord geeft op de vragen die de ondernemer heeft.

Allereerst onderzoeken wij of de onderneming verkoopklaar is. Wat wil de ondernemer precies aanbieden: de aandelen van de werkmaatschappij of alleen activa? Is het verstandig om het onroerend goed in een afzonderlijke BV te hebben of is het beter dit over te brengen naar privé? Lopen er speciale zaken, die verkoop in de weg staan, zoals claims, rechtszaken, fiscale problemen etc.? Wat is de termijn waarop de ondernemer het bedrijf wil verkopen? Zijn er al kandidaten of moeten we breed in de markt gaan zoeken? In de praktijk komt het nog steeds vaak voor dat afspraken onvoldoende zijn vastgelegd. Een koper wil natuurlijk maximale zekerheid en wil na de koop van de onderneming niet geconfronteerd worden met hogere inkoopprijzen of een leegloop van afnemers.

Daarnaast analyseren wij of de ondernemer klaar is voor de verkoop. Wil de ondernemer nog een tijdje aanblijven? Kan de onderneming op korte termijn zonder de ondernemer? Is er een goede, zelfstandig werkende tweede persoon in het bedrijf? Dus zaak om tijdig ervoor te zorgen dat intern één of meer medewerkers een aantal taken van de ondernemer over kan nemen. Hetgeen de continuïteit natuurlijk bevordert en de verkoopprijs van de onderneming niet negatief beïnvloedt.

Tenslotte stellen wij een waardebepaling op die aangeeft wat een verkoop oplevert. Hierbij wordt beoordeeld of de winst optimaal is. Zijn alle kosten echt nodig om de winst te maken en zijn zij marktconform? Ondernemers zijn gewend om de winst te drukken om belastingheffing zo laag mogelijk te houden, nu is het zaak deze posten zo reëel mogelijk te maken. Normaliseren dus.

Binnen 2 maanden na de adviesaanvraag ontvangt de ondernemer alle uitkomsten in de vorm van een overzichtelijk rapport met conclusies en aanbevelingen. We bespreken de resultaten met elkaar zodat hij met de geboden praktische handvaten direct aan de slag kan. Onze klant is blij dat hij zich heeft laten adviseren, zodat hij zich tijdig kan voorbereiden op de verkoop van zijn onderneming.

Peter van der Linden
Geassocieerd (kandidaat-lid) lid van de BOBB