Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

ALV 21 juni 2021

ALV 21 juni 2021

Maandag 21 juni vond voor het eerst sinds lange tijd weer een live Algemene Ledenvergadering Bij Marnemoende te IJsselstein.

Deze ledenvergadering stond in het teken van de diverse verenigingsactiviteiten.

 

Door de voorzitter Antoine van Schijndel werd een algemeen overzicht gepresenteerd en ingegaan op de diverse ontwikkelingen in de bedrijfsovernamemarkt en met o.a. ONL, KvK, Qredits, MKB Monitor, Transeo etc. Ook de diverse hercertificeringen en certificeringen van onze leden kwamen aan de orde en dit benadrukt nog eens hoe hoog het kwaliteitsaspect in het vaandel van de BOBB staat. In de komende tijd zal de bezetting van de geschillencommissie vernieuwd worden en zullen we tevens het regelement updaten.

De jaarstukken van de BOBB over 2020 werden aan de leden voorgelegd en met algemene instemming goedgekeurd.

Door Hans Wijnen, Jan Willem van Hunnik en Peter van Dun werd de stand van zaken en plannen voor het komende halfjaar van de commissies Kwaliteit, Ledenwerving, Communicatie en Ledenservices gepresenteerd.

Na afloop van de vergadering vond traditiegetrouw de netwerkborrel en de jaarlijkse barbecue plaats en voor de liefhebbers was er gelegenheid de wedstrijd Nederland Macedonie te volgen. Het Nederlands elftal was succesvol en ook wij kijken terug op een succesvolle bijeenkomst.

Gelukkig gaan we geleidelijk weer terug naar business as usual…!

Antoine van Schijndel Voorzitter BOBB