Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

ALV 18 november 2019

ALV 18 november 2019

 

Op maandag 18 november werd te Houten wederom de BOBB Algemene Ledenvergadering gehouden.

 

 

Tijdens deze vergadering ontvingen 3 leden, te weten Jan van der Maale, Hans de Groot en Hans Minnaar, hun certificaat BOBB gecertificeerd bedrijfsovernamespecialist en kregen hun BOBB certificaat overhandigd van BOBB voorzitter Antoine van Schijndel.

Tevens hadden 6 leden, Peter van Dun, Stef van der Klok, Jan Willen van Hunnik, Jack Eerens, Roel Slomp en Ed Jansen Venneboer voldaan aan de hercertificeringseisen.

Op basis van het rooster van aftreden had bestuurslid Peter van Dun zijn bestuursfunctie ter beschikking gesteld, maar werd door de algemene vergadering met algehele instemming herkozen.

Tijdens de presentatie van het plan van aanpak 2020 presenteerden de diverse commissies de speerpunten van hun activiteiten, alles in het kader van de doelstelling van de BOBB : Het behartigen van de belangen van de bedrijfsovernamespecialist, het vergroten van de BOBB bekendheid, het onder de aandacht brengen van het thema bedrijfsovername met name gericht op het MKB en het bevorderen van de kwaliteit van het vak. Op basis hiervan werd door de algemene vergadering de begroting 2020 geaccordeerd.

Gastspreker was Hans Biesheuvel, ONL, en deze gaf een kleurrijke presentatie van de Haagse ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor Ondernemend Nederland en met name het MKB. Dit leidde tot een zeer levendige en geanimeerde discussie die later nog eens voortgezet werd tijdens de aansluitende traditionele borrel.

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst waar door eenieder positief op werd teruggezien.