Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

BOBB voortaan Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht.

BOBB Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht is de nieuwe naam van de in 2006 op initiatief van het Ministerie van EZ en de Kamer van Koophandel opgerichte Branche Organisatie van Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars. Tot deze naamswijziging, een natuurlijk voortvloeisel van de professionalisering en certificering van de aangesloten leden, werd besloten op de ledenvergadering 25 november jl. Daarbij werd  het plan van aanpak geïntroduceerd tot verbetering van de bekendheid van de organisatie en de bij haar aangesloten leden.

Na het terugtreden van Anton Verbunt (48) en Maarten Zemann (47) is het bestuur versterkt met de nieuwe leden Berrie Abelen (35) en Edwin Rosier (46) en de nieuwe voorzitter Ad Strijbosch (59).
Deze uitbreiding vindt plaats met het oog de externe focus die de BOBB wil leggen op communicatie en groei. Dit nadat zij afgelopen jaren hebben geconcentreerd op kwaliteit en transparantie. In 2012 zijn alle huidige leden door een commissie gecertificeerd conform de procedure voor transparant advies voor kopers of verkopers bij een bedrijfsoverdracht. “Dit komt de kwaliteit ten goede maar leidde wel tot een afname van tientallen leden ” aldus Peter van Dun.

Anton Verbunt ziet de markt voor bedrijfsovernames nog niet aantrekken. De adviseurs binnen de BOBB constateren nog geen toename van het aantal verkoopmandaten of zoekopdrachten. “Mede door de terughoudendheid tot bancaire financiering doordat de politiek wat is doorgeslagen met haar regelgeving  blijven deals uit of blijken langdurige trajecten. Vooral financieringen tussen € 100.000 en 400.000 zijn moeilijk te realiseren” aldus de scheidend voorzitter.

“Komend jaar zullen we meer naar buitentreden als beroepsvereniging met als doel om een instituut en belangrijke graadmeter te worden voor de bedrijfsovernames in het gehele MKB” stelt Rosier. Bovendien is het een van de doelen voor Strijbosch om noodzakelijke aandacht van de politiek te houden voor de problematiek van bedrijfsopvolging in het Midden en Kleinbedrijf. De meeste deals vinden plaats in het MKB. Overdracht van kleine MKB bedrijven blijft een voortdurende zorg gezien de hieraan verbonden kosten. Samen met het ministerie van EZ zoekt men een oplossing hier voor.

De doelstellingen van de BOBB zijn:

  • Garanties voor marktpartijen;  allereerst wil de BOBB de kwaliteit van advisering en bemiddeling door de aangesloten leden waarborgen ten gunste van de ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen en de partij die een bedrijf wil overnemen.
  • Kwaliteitsbewaking; de BOBB beoogt een krachtig instituut te zijn dat in de markt garant staat voor transparantie en kwaliteit. De aangesloten leden hebben een gedragscode. En hebben zelf een geschillencommissie in het leven geroepen.
     
  • Vergroten bekendheid bedrijfsoverdrachtspecialist in de markt voor Bedrijfsoverdracht.
     
  • Aanspreekpunt voor politiek en stakeholders; de BOBB vertegenwoordigt de professionele bedrijfsoverdrachtadviseur richting politiek en andere belanghebbenden bij onderwerpen waarbij bedrijfsoverdracht een rol speelt.