Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

BOBB Themabijeenkomst 23 september 2019

BOBB Themabijeenkomst 23 september 2019

 

Op 23 september jl. vond de BOBB themabijeenkomst plaats op de vertrouwde vergaderlocatie, de Roskam te Houten.

 

 

Naast het bespreken van de diverse lopende zaken binnen de BOBB werd ook aandacht geschonken aan het aftreden van Mark Goderie die gedurende meer dan 10 jaar zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de BOBB als voorzitter van de commissie kwaliteit. In deze hoedanigheid heeft Mark ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de certificeringsoperatie binnen de BOBB en de kwaliteitseisen die gesteld worden aan het verkrijgen van de certificaat als gecertificeerd BOBB bedrijfsovernamespecialist en de permanente educatie.

Bestuurslid Peter van Dun zette Mark nog even speciaal in het zonnetje en overhandigde Mark een treffende prent als blijk van dank voor zijn jarenlange inzet voor de BOBB. Mark wordt opgevolgd door Jan de Bruin.

 

Een ander belangrijk item tijdens deze vergadering was de presentatie van de resultaten van de jaarlijkse BOBB leden-enquête door de voorzitter Antoine van Schijndel.

Verheugend was het om te constateren dat in toenemende mate de leden instemmend reageren op het door het BOBB bestuur ingezette beleid en op een intensivering en voortzetting van de huidige activiteiten.

Leden vinden het belangrijk dat de BOBB staat voor kwaliteit, kennis en ervaring.

Door eenieder werd het belang van de BOBB als belangen- en beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht onderschreven. Het vergroten van de bekendheid van de BOBB bij ondernemers maar ook bij politiek en werkgeversorganisaties blijft een belangrijk speerpunt.

De resultaten, aanbevelingen en tips van de leden zullen daar waar mogelijk worden meegenomen in het jaarplan 2020.

Daarna was het de beurt aan Fons Huijgens van de Stichting MKB Financiering om in een uitgebreide presentatie orde te scheppen in de zich sterk ontwikkelende wereld van de non bancaire financiering en specifiek de financiering van bedrijfsoverdracht.

Met grote interesse werd de presentatie door de BOBB leden gevolgd en dit leidde ook tot een interessante discussies, aangevuld met de waarnemingen en ervaringen van onze leden in de dagelijkse praktijk.

Concluderend kon gesteld worden dat de terugtrekkende beweging van banken in de financiering van het MKB onomkeerbaar is en dat het aandeel non-bancaire financieringen de komende jaren nog sterk zal groeien.

Na de vergadering werd nog zeer geanimeerd nagepraat en genetwerkt tijdens de afsluitende traditionele borrel………