Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

De prijsvorming bij een overname

De prijsvorming bij een overname

De aan- en verkoop van een onderneming 

Iedere ondernemer stelt zichzelf wel eens de vraag ‘wat zou mijn onderneming nu eigenlijk opbrengen?’, of ‘wat kost de onderneming van die ander?'. 

 

De aanleiding tot die vraag kan verschillend zijn:
Je hebt een bod gehad, een ander wil zich bij jouw onderneming inkopen of je denkt erover om te stoppen en de zaak over te doen aan de kinderen of een derde.
Je kunt ook zelf denken aan overname van een andere onderneming. Je vraagt je dan af wat een reëel bod zou zijn voor de aandelen in die onderneming.

Voor kopers en verkopers van ondernemingen spelen vaak grote belangen. Belangen die zorgvuldig tegen elkaar afgewogen moeten worden. Voor u is het dan prettig om te weten dat BOBB bestaat. De leden van BOBB hebben de vereiste expertise en ervaring in huis heeft om dit moeilijke proces namens koper of verkoper te begeleiden.

De prijsvorming van een onderneming

De volgende aspecten zijn sterk bepalend voor de prijsvorming:

  1. De status van de onderneming op dit moment. Onder de status wordt verstaan de kapitaalkrachtigheid, de levensfase van de producten, de concurrentiepositie, de ontwikkeling in producten, et cetera.
  2. De verwachtingen van koper en verkoper over de toekomstige rentabiliteit en de toekomstige kasstromen en daarmee samenhangend de terugverdienperiode van de koopprijs.
  3. De positie van koper en verkoper ten opzichte van elkaar en de onderhandelingskracht van partijen.
  4. De financierbaarheid van de prijs en de mate waarin de verkoper bereid is om de prijs op een later tijdstip te ontvangen en afhankelijk te stellen van de werkelijke toekomstige resultaten.

Bij het 1e punt kunt u onder meer denken aan de branche, de samenstelling van de bezittingen (bijvoorbeeld: is het pand gehuurd of in eigendom) en de mate waarin sprake is van goodwill van de onderneming of bij de ondernemer (persoonlijke goodwill).

Betreffende het 2e punt kunt u ervan uitgaan, dat de klassieke methoden om de waarde te bepalen, zoals de intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde en de discounted cashflow (DCF)methode hebben plaatsgemaakt voor duidelijke methoden voor de prijsvorming, waarbij je als koper of verkoper worden uitgedaagd om een uitspraak te doen op het gebied van de toekomstverwachtingen.

Het 3e en 4e punt spreken voor zich. De leden van BOBB bewegen zich al jaren in dit speelveld en ondersteunen u als koper of verkoper graag bij (de voorbereiding op) de prijsvorming van de (doel)onderneming.

Veel vragen te beantwoorden

Bij prijsvorming komt heel wat kijken:

  • Hoe wordt bijvoorbeeld de verwachte winsten en kasstromen bepaald?
  • Of wat is een reële opslag voor risico en winst in de rentevoet voor het terugrekenen van de kasstromen naar de overnamesom?
  • Voor een koper kan ook spelen dat hij kansen ziet om de winst te vergroten door op kosten te besparen. De vraag is dan ‘hoeveel invloed heeft dit op de prijsvorming?’ 

Ondersteuning bij de prijsvorming door BOBB-leden

De uitkomst van alle berekeningen is een indicatie voor de prijs. Deze dient slechts als uitgangspunt voor de biedprijs of vraagprijs.
De overnameprijs kan dus afwijken van de berekende indicatie. Dit is dan het gevolg van factoren die ten tijde van overname niet of zeer moeilijk in bedragen waren uit te drukken. Een voorbeeld hiervan is een strategisch belang: er wordt een concurrent uitgeschakeld of de koper krijgt dankzij de transactie toegang tot afnemers of leveranciers.

Van groot belang is deze factoren zoveel mogelijk vooraf te onderzoeken, ze beïnvloeden immers de uiteindelijke prijs. Uiteindelijk komt de prijs slechts op 1 plaats tot stand en dat is aan de onderhandelingstafel. BOBB-leden begeleiden u in de aanloop naar een overname, maar ook aan de onderhandelingstafel!

Geruststellende gedachte

Een onderneming kopen of verkopen is geen eenvoudige aangelegenheid. BOBBleden helpen u om de juiste vragen te stellen en te beantwoorden en loodst u door het hele proces heen. Met onze kennis en ervaring op alle onderdelen van het overnameproces is het dan een geruststellende gedachte dat u weet dat u voor deze ingewikkelde zaken bij BOBB terecht kunt.

Meer informatie?

Voor meer informatie over onze dienstverlening maken BOBB-leden graag met u een vrijblijvende afspraak. Graag willen zij met u over vorenstaande zaken in uw situatie van gedachten wisselen.

Kijk voor de dichtst bijzijnde vestiging van een BOBB-lid bij u in de buurt op onze website ook kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat voor vragen. 

 Peter (P.M.) van Dun, gecertificeerd lid BOBB