Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Een specialist in bedrijfsoverdracht in de arm nemen? Waarom zou ik...

Een specialist in bedrijfsoverdracht in de arm nemen? Waarom zou ik...

Enige tijd geleden kreeg ik een mooi familiebedrijf in verkoop. Ik word snel in contact gebracht met een zeer geïnteresseerde partij. Men had een visie ontwikkeld binnen de branche en zocht een solide basis om op verder te bouwen.

 

Het ijs was snel gebroken en het was al zichtbaar dat dit een succes zou kunnen worden.

Op mijn vraag wie de koper als adviseur had kwam onmiddellijk als antwoord: ”die hebben we niet nodig, dat kunnen we zelf”.

Dan maar rechtstreeks met elkaar in gesprek. Ik wilde graag een non-binding offer (NBO) ontvangen met daarin de kaders van de beoogde transactie. “Hoe moet ik dat doen? Kun je me helpen?”

Ik heb toen een blanco exemplaar genomen waarbij ik de gegevens van de verkopende partij had ingevuld.

Ik krijg snel de NBO binnen met daarop de bieding op de aandelen (want dat was de basis van mijn document). Na wat heen en weer gepraat wordt de bieding naar een acceptabel bedrag bijgesteld. De bieding wordt geaccepteerd en de afspraak is dat het bedrijf op basis van cash & debt free zal worden opgeleverd. So far so good! 

Aangezien men de vaart er in wil houden wordt besloten de LOI over te slaan en direct te gaan werken met een conceptkoopovereenkomst. In een onlosmakelijke bijlage wordt de door mij voorgestelde manier van cash & debt free opgenomen en geaccordeerd.

Maar, een kleine kink in de kabel. Er moet nog een en ander in de huidige organisatie van koper worden geregeld en dat moet eerst voor elkaar zijn alvorens de koopovereenkomst te tekenen. Mijn gevoel gaf al aan dat dit vertragend zou gaan werken. En dat bleek zo. Daarom een tussenfase met LOI. Alle punten werden overeengekomen en over en weer bevestigd. Alleen iemand van een mogelijk financierende partij wilde daarna nog een juridische én inhoudelijke toets doen. Alle aangedragen punten werden al discussiërend gepareerd en het eerste concept bleef intact.

Na ondertekening zou de financiering in gang worden gezet. Maar dat duurde weken, eigenlijk maanden. De start van het DDO werd ook weken vooruitgeschoven en uiteindelijk heb ik voorstellen gedaan wat mogelijk onderzocht moest worden en hoe dat gedaan kon worden. Werd gezien als een prettige geste vanuit verkopersperspectief.

Dan komt de koopovereenkomst, eigenlijk niet complex omdat alles in de LOI was opgenomen. Er kwamen vragen en de wens van koper was om de onderhandelingen open te breken. Echter wij hadden ervoor gekozen om de LOI een bindend karakter mee te geven. Dus alles was al rond. En dat is uiteindelijk voor zoete koek geaccepteerd.

Nu kan er naar de notaris worden gegaan. En ook daar liep alles weer in het honderd en dat lag niet alleen aan de notaris. Ik heb ervoor gezorgd dat de notaris de juiste informatie kreeg. Zijn eerste concept werd onmiddellijk door koper geaccordeerd. Wij zagen fouten die ook ten nadele van koper waren en hebben dat allemaal rechtgetrokken. Mede door inschakeling van de jurist van verkoper is alles tekstueel voor elkaar gekomen en kon er worden gedraaid. Maar, je raad het al, het juiste bedrag conform de goedgekeurde afrekening van de notaris kwam niet binnen. Ook dat maar weer, en zonder aanpassing van alle aktes, geregeld waardoor uiteindelijk kon worden gedraaid.

Moraal: ons vak is een specialisme, onderschat dat niet en overschat je eigen kwaliteiten in deze niet. Een adviseur loodst je door het traject, geeft goed advies, onderhandelt op het scherpst van de snede en houdt alle deadlines in de gaten. De factuur die daarvoor wordt gestuurd betreft geen kosten maar is een investering die zich meer dan terugbetaalt!

Ton Goossens

Gecertificeerd lid BOBB