Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Het Verkoopklaar maken van je bedrijf, wat is dat eigenlijk?

Het Verkoopklaar maken van je bedrijf, wat is dat eigenlijk?

Het verkopen van je bedrijf is niet iets wat je zo maar even tussen door kunt doen. Daar gaat vaak een langere periode van bezinning, planning en voorbereiding aan vooraf. Maar wanneer ben je nou precies verkoopklaar en hoe doe je dat nu eigenlijk, het verkoopklaar maken van he bedrijf?

Het verkoopklaar maken van de onderneming is zorgen dat de onderneming op het moment van de beoogde verkoop in optimale conditie is om overgenomen te worden, zowel voor de verkoper als voor een potentiële koper. Bij het verkoopklaar maken van je onderneming moet er met tal van factoren rekening worden gehouden.

Vaak hoor je dat je je bedrijf al vijf jaar voor dat je echt wilt verkopen verkoopklaar moet zijn. Daarbij wordt dan meestal gedoeld op een fiscale optimalisatie, dus het streven om de belastingdruk bij verkoop zo gunstig mogelijk te laten uitpakken. Wil je dat goed doen, is inderdaad meer tijd benodigd, omdat de fiscus voorwaarden verbindt aan een (juridische) herstructurering van je bedrijf met puur als doel het verlagen van belastingheffing bij verkoop.

Verkoopklaar maken gaat echter veel verder dan slechts het fiscaal-juridisch structureren van de onderneming. Vooral in het Midden en Kleinbedrijf kan het een belangrijk onderdeel zijn om te beginnen met het goed van elkaar te scheiden wat privé en wat zakelijk is. Zo laten sommige ondernemers enkele kosten die eigenlijk privé zijn, uit gemak via de zaak lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hypotheek van je huis of je partner of kinderen die op de loonlijst van het bedrijf staan. Dit zijn factoren die de prijs kunnen drukken en die je eigenlijk helemaal niet wilt hoeven uitleggen aan een potentiële koper.

Een ander onderwerp is het tegen het licht houden van alle bestaande contracten in je bedrijf. Contracten kunnen namelijk afspraken bevatten waardoor een leverancier of klant mag opzeggen zodra een onderneming wordt overgedragen of in delen wordt verkocht. Wellicht ligt het niet voor de hand dat relaties in een dergelijke situatie daadwerkelijk eenzijdig een contract zullen opzeggen, maar aan de andere kant kan een verkoop wel een moment zijn om al jaren van kracht zijnde voorwaarden opnieuw te willen heronderhandelen.

Zowel voor jezelf als de toekomstige koper is het belangrijk om inzichtelijk te maken welke processen er allemaal spelen binnen je bedrijf. Zodat je bedrijf straks ook gewoon kan doordraaien op het moment dat jij als verkoper het stokje overgedragen hebt. Laat zaken waar je zelf nog persoonlijk en intensief betrokken bij bent geleidelijk los en draag daar waar mogelijk zaken over aan het personeel. 

Tenslotte, een belangrijk onderdeel bij de verkoop van een onderneming is de analyse van de cijfers: balansen, winst- en verliesrekeningen, maar vooral cash flows. Zorg er altijd voor dat de administratie bij is en er verzorgd uitziet. Beoordeel vòòr de verkoop de posten die voorkomen op de balans. Wat behoort wel tot de te verkopen items en wat niet? Zijn voorraden en debiteuren opgeschoond? Zijn er nog “overtollige” liquide middelen? 

Beoordeel ook de posten van de winst- en verliesrekening. Zijn bijvoorbeeld alle kosten echt nodig om de winst te maken en zijn zij marktconform? Veel ondernemers pogen de winst te drukken om belastingheffing zo laag mogelijk te houden, nu is het zaak deze posten zo reëel mogelijk te maken. Normaliseren dus. Uiteraard gebeurt dit ook in de gesprekken met de potentiële koper, maar dat geeft altijd stof tot (lange) discussies. Het is beter als de verkopende ondernemer hier tijdig zelf al de nodige maatregelen heeft genomen. 

Heb je hulp nodig bij het verkoopklaar maken van je bedrijf schakel dan met een bedrijfsovernameadviseur, aangesloten bij de BOBB, die ook juridisch en fiscaal weet waar je op moet letten.

Bart Gijsbers, gecertificeerd lid BOBB