Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Intentieovereenkomst of term-sheet: wat staat erin en wat niet?

Intentieovereenkomst of term-sheet: wat staat erin en wat niet?

In een intentieovereenkomst, of een letter of intent (LOI), leggen partijen hun intentie voor de (beoogde) overname vast en is het nog niet zover dat de definitieve overeenkomst kan worden opgesteld. 

Voorafgaand aan het sluiten van een intentieovereenkomst is er in de regel al een geheimhoudingsverklaring overeengekomen tussen de Koper en Verkoper. Wanneer de intentieovereenkomst de geheimhoudingsverklaring opvolgt, is het wel een advies dat deze documenten op elkaar zijn afgestemd, en te verwijzen naar deze geheimhoudingsverklaring.

Concrete voorwaarden

Recent heb ik mogen getuigen in een Rechtszaak waarbij de discussie ging of er na het ondertekenen van een Term Sheet er toch een overeenkomst tot stand is gekomen. De Rechter kijkt niet naar de titel van de overeenkomst (Term Sheet) maar naar de inhoud. Qua inhoud was de term-sheet een koop contract met ontbindende voorwaarden. Deze ontbindende voorwaarden zijn niet ingeroepen en dus is er sprake van een koop overeenkomst.

Aanbeveling is dan ook om

1. In een intentieovereenkomst te beschrijven wat de intentie van partijen is, het proces en een stappenplan om tot een overname te komen.
2. In de intentieovereenkomst alle zaken te benoemen waar partijen het over eens zijn.
3. Verder is het raadzaam om alle zaken te benoemen waar nog onduidelijkheid over is.
4. Verder moeten de ontbindende voorwaarden keurig worden omschreven en vast gelegd.

Soms wil een Koper vooraf vastleggen welke zaken voor hem essentieel zijn om de transactie doorgang te (laten) vinden. 
Kortom, een intentieovereenkomst is maatwerk. 

Ontbindende voorwaarden

Wat moet nog worden meer worden vast gelegd:

  • Wat wordt er verkocht dan wel gekocht
  • Wie is de Koper en wie is de Verkoper
  • De beschrijving van het proces, na de ondertekening van de intentieovereenkomst,
  • De verdere spelregels van de onderhandelingen
  • Het tijdspad voor het boeken onderzoek,
  • Hoe en wanneer de ontbindende voorwaarde(n) kunnen worden ingeroepen,
  • Worden de uitkomsten van het boekenonderzoek gedeeld met Verkoper? Of niet? Of alleen wanneer ze de oorzaak zijn dat de ontbinden voorwaarde wordt ingeroepen?
  • En last but not least: de (voorlopige) koopprijs.
  • Indien de overname niet doorgaat wat gebeurt er dan met de reeds gemaakte kosten?

Niet iedere onderhandeling eindigt in een overname en via de voornoemde wijze kun je ook risico’s beperken om gedwongen te worden tot verdere onderhandelingen en/of schadeplichtig te zijn ten opzichte van de andere partij.

In de al eerdergenoemde rechtszaak wilde de Verkoper zich niet meer houden aan de afspraken van de term-sheet. Nu krijgt hij de rekening van de Koper voor zijn kiezen. Een forse rekening kan ik wel zeggen. 

Het begint dus met goede en ervaren adviseurs (aan zowel de kant van de Koper als ook aan de kant van de Verkoper) die weten waar ze over praten en die ook de consequenties kennen wanneer er onverhoopt het traject anders loopt van verwacht.

Wellicht wilt u een second opinion over een Intentie Overeenkomst. Zoek dan een adviseur op die lid is van de BOBB en vraag deze adviseur om advies.

Roel Slomp
lid BOBB

Image by rawpixel.com