Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Jaarvergadering afgesloten met een gezellige BBQ

Tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering  werd verslag gedaan van het afgelopen jaar. Nadat de commissie-voorzitters de  lopende activiteiten onder de aandacht hadden gebracht, ontving Jeroen Pontenagel (HAP Horecamakelaardij) uit handen van de voorzitter Ad Strijbosch zijn certificaat met bijbehorende BOBB speld. Rob Bierens (HoofdKantoor Brabant) heeft zich eveneens gecertificeerd en ontvangt zijn certificaat op een later moment.

 Het financieel jaarverslag 2017 werd toegelicht door de voorzitter en afgerond met de goedkeuring van de Kascontrolecommissie. Na het officiële ledengedeelte werd het stokje overgedragen aan Richard Lamb, Trendwatcher.com, met een presentatie gericht op de toekomst “2025”. Een heel inspirerend verhaal en een mooie, niet alledaagse, vooruitblik op hetgeen ons (wellicht) te wachten staat. De middag werd afgesloten met een uitstekend verzorgde BBQ op het terras.