Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Ondernemers. Wees wijs, neem de tijd!

Ondernemers. Wees wijs, neem de tijd!

 

 

Het valt mij telkens weer op hoe naïef veel ondernemers tegen bedrijfsopvolging aankijken. Dit geldt voor zowel koop als verkoop.

 

 

Eerste stelling: “Een ondernemer en zijn onderneming zijn er zelden of nooit klaar voor”.

Een organisatie is een organisme. Er gebeurt van alles wat niet thuishoort bij de core business. Vaak maak ik de opmerking: “Elke ondernemer heeft wel een of andere hobby in zijn onderneming”. Die elementen moeten verwijderd of geneutraliseerd worden. Een onderneming bestaat uit personen die elk hun eigen belang hebben. De verkoop van of een voeging met een andere onderneming brengt zowel kansen als bedreigingen. Zijn sleutel medewerkers bereid en voorbereid?
Veel ondernemers houden graag de touwtjes strak in handen. Alles loopt via één man of vrouw. Is zo’n onderneming gemakkelijk over te dragen? Meestal is het antwoord nee.
Als gevolg daarvan zal een groot deel van de zogenaamde golf van bedrijfsoverdrachten nimmer op de markt komen. Met name kleine persoonsgebonden ondernemingen sterven een stille dood en worden gestaakt.

Tweede stelling: “Een ondernemer onderschat het aantal disciplines, die zijn betrokken bij een bedrijfsoverdracht”.

Ik hoor nogal eens de uitspraak van een ondernemer; “Als ik zover ben dan regelt mijn accountant dat wel”. Er wordt nog net niet bij gezegd “wel even”.

Een bedrijfsoverdracht heeft slechts ten dele te maken met het specialisme van de accountant. Andere professionals die ook bijna altijd betrokken zijn bij een bedrijfsoverdracht zijn naast overnameadviseurs en bedrijvenwaardeerders (niet vanzelfsprekend een taak voor de accountant), juristen, fiscalisten en de notaris. Daarnaast moet het onroerend goed getaxeerd worden of moeten logistieke of organisatorische zaken opgepakt en geregeld worden.

Derde stelling: “ondernemer blijf ONDERNEMEN”.

Het fenomeen “control”, het beheersen van alles wat er in en met de onderneming gebeurt, zit in de genen van de ondernemer. Mijn advies: maak goede afspraken met één professional die verantwoordelijk is voor de bedrijfsoverdracht. Stel in overleg met hem een stappenplan op met een duidelijk tijdpad en laat dit ook afstemmen met andere betrokkenen. Maar blijf zelf vooral ondernemen. De waarde van de onderneming mag niet worden beïnvloed doordat de ondernemer (te) veel tijd moet besteden aan het proces van de bedrijfsoverdracht. Stuur op afstand en blijf zelf waarde creëren.

Vierde stelling: “ondernemer NEEM DE TIJD”.

Uit de voorgaande stellingen blijkt al dat dit proces tijd en soms veel tijd kost. Een goede indicatie is twee tot vijf jaar. Een ondernemer stelt de beslissing vaak uit. Een belangrijke oorzaak is EMOTIE.
Er wordt dan weggevlucht in termen van “Ik voel me nog fit en ik zit nog vol energie. Het gaat nog zo lekker”. Mijn advies: als dat zo is ga dan eens nadenken hoe je je bedrijf wilt verkopen. Onder het motto “je moet het dak repareren als de zon schijnt”.

De voordelen van het tijdig ingang zetten zijn ondermeer:

  • Je kunt aan het idee wennen dat je de onderneming gaat verlaten.
  • Je kunt nadenken over de vraag “en wat er na?”
  • Je kunt de organisatie optimaliseren door bijvoorbeeld het personeel meer verantwoordelijk te geven
  • Je kunt de activiteiten die niet tot de core business behoren elimineren.
  • Je kunt de tijd nemen voor het vinden van een goede gegadigde die echt past bij jouw onderneming.

Auteur Ad Strijbosch; gecertificeerd BOBB lid