Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Pre-exit als passende oplossing

Pre-exit als passende oplossing

In januari 2023 heeft Diligence de transactie mogen afronden inzake de verkoop van een groothandel in meubilair voor scholen en kinderdagverblijf.

Onze opdrachtgever had haar bedrijf 10 jaar geleden gekocht en de omzet en resultaat in de loop der jaren flink laten groeien. Zij wilde niet te lang wachten met het zoeken naar opvolging en na jarenlang hard werken was de wens om het wat rustiger aan te kunnen doen. Er was geen opvolging binnen het bedrijf en de familie waardoor Diligence de opdracht kreeg om een externe koper te zoeken en de verkoop te begeleiden. 

De voorbereiding bestond uit het uitvoeren van een bedrijfswaardering en het opstellen van de verkoopdocumentatie. Vervolgens is het proces ingezet om geschikte kopers te benaderen, dit verliep voortvarend en in korte tijd mochten we 2 biedingen ontvangen. Deze waren financieel gezien kansrijk maar onze opdrachtgever werd geconfronteerd met een erg korte overdrachtswens van 3 maanden aan de koper. Onze opdrachtgever vond het op dit moment erg lastig om afscheid te nemen van het bedrijf. Het was tijd voor een goed gesprek en tussentijdse evaluatie. Hieruit bleek dat onze opdrachtgever eigenlijk de wens had om wat langer aan te blijven, dit werd haar pas gedurende het verkoopproces duidelijk. Het werk was nog erg leuk en gaf veel voldoening. Diligence stelde een pre-exit voor om toch invulling te kunnen geven aan een geleidelijke afbouw en tegelijkertijd wat langer aan te blijven. Deze constructie is een grotere uitdaging maar gingen wij graag aan.     

Na enkele maanden werd de ideale kandidaat gevonden, een jonge ondernemer met als droom een eigen bedrijf. Er was een erg goede klik tussen koper en verkoper, naast de koopovereenkomst waarin 49% van de aandelen zijn verkocht werden er in de aandeelhoudersovereenkomst concrete afspraken gemaakt aangaande de samenwerking en  de toekomstige (ver)koop van de resterende 51%. Met een tag along- en drag along regeling zijn de voorwaarden duidelijk gemaakt voor partijen. De samenwerking verloopt inmiddels voortreffelijk, door te luisteren naar onze opdrachtgever en bijsturing in het proces hebben we een goede deal kunnen sluiten. Onze opdrachtgever gaat minder werken en draagt in vijf jaar haar bedrijf over. En over de transactiewaarde was geen klagen, de pre-exit constructie zorgt uiteindelijk voor een veel hogere verkoopopbrengst. Een terechte beloning voor het harde werken en de “gunning” aan een jonge ondernemer, vinden wij. 

Peter Stitselaar
Gecertificeerd BOBB lid