Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Tip 1: Ondernemen inspireert en overdragen hóórt daarbij

Tip 1: Ondernemen inspireert en overdragen hóórt daarbij

Een bedrijfsoverdracht zou vooral een zakelijk en financieel traject moeten zijn, waarbij het om rationele keuzes draait.
Emotionele aspecten spelen minstens zo'n grote rol, zowel voor de overdrager als de opvolger of de koper en verkoper.

 

Veel van de praktijkervaringen en tips die de BOBB met u zal delen gaan over de zakelijke kern van de zaak: de bedrijfsoverdracht. Met wat huis-,tuin- en keukendiplomatie vergroten ze de kans op een succesvolle overname voor alle betrokkenen.

Uit het oog, uit het hart?

De betrokkenheid van ondernemers in het MKB is groot 'Ondernemer zijn' is voor hen veel meer dan een vak uitoefenen; het is een manier van leven. Dat aspect speelt bij de overdracht een essentiële rol. Het is niet eenvoudig om daarvan afscheid te nemen.

De overdragers hebben het bedrijf gemaakt tot wat het nu is. Zij hebben zich hun hele leven ingezet om de onderneming op- of uit te bouwen. De MKB-onderneming is wat ze hebben, is wat ze zijn. In de kern Is dat ook wat de ondernemers/aan de opvolgers willen meegeven! Dat de overdragers uit de dagelijkse bedrijfsvoering stappen, wil nog niet zeggen dat ze de deur van het bedrijf ook echt achter zich kunnen dichttrekken. Het gezegde "uit het oog, uit het hart" gaat In veel MKB-bedrijven nu eenmaal niet op. Bij opvolging in de familiesfeer blijven ze het liefst betrokken bij de dagelijkse gang van zaken: ze denken graag mee over de bedrijfsontwikkeling en/ of ze verrichten hand - en spandiensten.

Denk na over uw toekomst!

Hoe graag de overdrager het ook zou willen , het is niet altijd mogelijk en soms zelfs niet wenselijk dat ze in het bedrijf actief blijven. Zeker als het bedrijf aan derden wordt verkocht, is dat aan de orde.

Als overdrager zult u uw persoonlijke doelstellingen moeten formuleren. Hoe gaat u uw tijd invullen? Hoe gaat het verder met de bedrijfsgebonden contacten? Wat is straks uw sociale en financiële positie?

Bespreek die punten in een zo vroeg mogelijk stadium met uw partner, kinderen en/ of met een vertrouwenspersoon. Doe dat in ieder geval ruim vóór de bedrijfsoverdracht.

BOBB TIP: Denk goed na over uw toekomst na overdracht van het bedrijf. Wat is uw betrokkenheid? Welke financiële armslag u wilt hebben? Bespreek dat ook met uw partner.