Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Tip 14: Ook uw pensioen zit in het bedrijf

Tip 14: Ook uw pensioen zit in het bedrijf

Pensioen? Dat is iets voor later, denken veel Jonge ondernemers. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd.Als het dan zover is, blijkt er niet zoveel pensioen te zijn. Nogal wat ouders die het bedrijf aan een van de kinderen hebben overgedragen, moeten het alleen met een AOW-uitkering doen. Die AOW- leeftijd gaat omhoog.  Het grote misverstand.

 Het is een misverstand om te denken dat pensioen in de waardevermeerdering van het bedrijf zit Natuurlijk, de waarde van een bedrijf groeit door goed te verdienen en te investeren. En wie in het verleden onroerend goed heeft gekocht, kan het met een aanzienlijke winst verkopen. Wie stopt met het bedrijf heeft dan in beginsel genoeg vermogen over voor een welverdiende en plezierige oude dag. De fiscus staat dan echter ook op de stoep met een afrekening over de winst. Dat is ook het geval als u de panden niet verkoopt, maar verhuurt. Of als u de woning, die op de zaak stond, blijft bewonen. In steen heeft u wel vermogen, maar geen geld. Als er verder geen pensioen is opgebouwd, is de AOW de enige voorziening. Wilt u toch geld dan komt de lastige vraag om het bedrijfspand of de woning te verkopen. 

Vroeg beginnen met pensioenopbouw 

De praktijk leert dat veel ondernemers een geringe of geen pensioenopbouw hebben. Het loont om vroeg aan die opbouw te beginnen, want later is het een dure aangelegenheid. Er zijn fiscaal gunstige regelingen voor het jaarlijks storten van een bedrag in een lijfrente of op een bankspaarrekening. Aan de hand van de bedrijfswinst valt jaarlijks de hoogte van dit bedrag - de zogenaamde jaarruimte - te berekenen. Sparen kan ook in combinatie met een levensverzekering. Dat maakt het ook mogelijk om andere risico's voor het bedrijf of gezin af te dekken. Aan dit alles zit nog een ander groot voordeel. Wie jong begint, laat het geld voor zich werken: er wordt rente op rente opgebouwd. 

BOBB tip: denk niet alleen aan het bedrijf, maar ook aan pensioen.