Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Tip 15: Verkoopproces bol van overeenkomsten

Tip 15: Verkoopproces bol van overeenkomsten

Geheimhoudingsverklaring, recht op exclusiviteit, intentieovereenkomst, koopovereenkomst, leningovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, managementovereenkomst, overeenkomst van opdracht, huurovereenkomst, akte van verpanding, akte van borgtocht, non-dividendverklaring, akte van levering aandelen. Menigeen raakt tureluurs van de hoeveelheid overeenkomsten die komen kijken bij een bedrijfsoverdracht. 

Ze zijn nodig. Steeds moeten alle afspraken goed op papier. Juridische bijstand is noodzakelijk. De praktijk wijst uit dat er nog heel veel mis gaat bij bedrijfsoverdrachten omdat de afspraken niet goed in de overeenkomsten staan. Ook blijkt dat niet over alle aspecten goed is nagedacht. Voer voor deskundigen, die vaker met dit bijltje hakken. Een standaardcontract gedownload via internet of mondelingen afspraken leveren te vaak problemen op. 

BOBB Tip: Leg alle afspraken schriftelijk vast. Een mondelinge overeenkomst is ook bindend, maar bij onenigheid is bewijsvoering lastig.