Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Tip 17: Bescherming van uw BV door een STAK

Tip 17: Bescherming van uw BV door een STAK

De oprichting van een stichting administratiekantoor (STAK) die het bestuur van de bv overneemt, is het overwegen waard. Daarmee kan een beschermingsconstructie voor uw bv worden opgezet. U splitst hiermee zeggenschap en recht op dividend. De STAK bestuurt en het dividend komt terecht bij de vroegere aandeelhouders. 

Aandelen geven recht op dividend en ze geven zeggenschap (stemrecht). Dankzij de oprichting van een STAK komt het stemrecht op de aandelen in handen van die STAK. Als bestuur van de stichting benoemt u uzelf. U kunt dan regelen dat bij uw eventuele overlijden de leiding van de onderneming in handen komt van dat kind dat de meeste kennis heeft van de onderneming. Verder geeft u in uw testament ieder kind certificaten zodat de kinderen qua waarde evenveel ontvangen.  

 Dit is een mogelijke toepassing. Het is ook mogelijk dat twee broers die samen de aandelen van de bv bezitten willen voorkomen dat bij overlijden van een van de broers ineens de kinderen van de overleden broer evenveel zeggenschap bezitten als de langstlevende broer. Via een STAK is dat te regelen. Ook kan het instrument worden ingezet voor vermogensplanning. 

 Blijft de onderneming binnen de familie, dan is het een optie de kinderen die niet opvolgen een aandeel in het aandelenkapitaal te verschaffen. De Stichting Administratiekantoor (STAK) kan hier goede diensten bewijzen. 

 De STAK is ook een instrument ter ondersteuning van het opvolgingsproces, bijvoorbeeld bij een gefaseerde opvolging. De STAK biedt de mogelijkheid de opvolger in een vroeg stadium te betrekken bij het bestuur zonder dat u het roer uit handen hoeft te gegeven. 

 Splitsing van zeggenschap en eigendom biedt verder de mogelijkheid om bij overlijden van de DGA (directeur groot aandeelhouder), maar ook bij opvolgingssituaties om alle kinderen een financieel belang in het bedrijf te laten houden en de zeggenschap te concentreren bij de potentiële opvolgers.   

BOBB tip: zorg dat uw bedrijf wordt bestuurd door capabele bestuurders en regel dit tijdig, voor het geval u iets onverwachts mocht overkomen.