Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Tip 2: Is de overdrager geschikt om over te dragen?

Tip 2:  Is de overdrager geschikt om over te dragen?

Wie is de meest geschikte kandidaat om de onderneming aan over te dragen? Het is een vraag die bij elk overnameproces aan de orde komt. Daarbij moet de overdrager zichzelf ook de vraag stellen of hij over de juiste instelling beschikt om de opvolger of de kopers goed in het zadel te helpen.
Niet iedereen kan dat.
Een geslaagde bedrijfsoverdracht is de gezamenlijke verdienste van de overdrager én de opvolger/ koper.

Samenwerken is een kunst

Meestal gaat aan de bedrijfsoverdracht aan (een van de) kinderen of aan het personeel een periode vooraf van een aantal jaren samenwerken. Maar samenwerken is een kunst. Het overdragen en opgeven van bevoegdheden en verantwoordelijkheden gaat niet iedereen even makkelijk en natuurlijk af. Loslaten dus. Geef de nieuwe ondernemers de ruimte om zich te ontwikkelen. Dat gebeurt soms met vallen en opstaan, tot zij ondernemer genoeg zijn om het bedrijf met succes voort te zetten.

Ons advies bij een overdracht in familiekring of aan het personeel sluit hierbij aan. Treedt stapsgewijs terug uit het bedrijf. Dat geldt zowel voor het uitvoerende werk als voor het overdragen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd helpt het dat de overdrager(s) andere activiteiten kunnen zoeken buiten het bedrijf, zodat ze ook een andere invulling van hun tijd krijgen. Wacht daarmee niet tot het laatste moment. Tijdig terugtrekken uit het bedrijf voorkomt een te l grote stap op het moment dat de feitelijke bedrijfsoverdracht plaatsvindt. Het voorkomt een mogelijke leegte. Kijk ook naar de woonsituatie als u bij het bedrijf woont. Is verhuizen al voor de feitelijke bedrijfsoverdracht misschien beter?

Wordt het bedrijf aan derden verkocht, dan is ons advies om een flexibele overdracht zo kort mogelijk te houden. Stapsgewijs uit het bedrijf terugtreden kan, maar dat zou dan een voorwaarde van de koper moeten zijn.

BOBB TIP: Tijdige voorbereiding op uw rol als overdrager vergroot de kans op een succesvolle overdracht! Zie de bedrijfsoverdracht als een proces: voer het loslaten stapsgewijs en planmatig uit.