Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Tip 3: Bedrijfsoverdracht is complex

Tip 3: Bedrijfsoverdracht is complex

Er komt veel kijken bij een bedrijfsoverdracht. Verschillende partijen zijn erbij betrokken: de nieuwe ondernemer als overnemende partij, de overdragende of verkopende partij, maar ook adviseurs, financiers en de fiscus. Verschillende regelingen maken het ingewikkeld.

Op die manier lijkt een overname/ verkoop een beetje op een jongleur die verschillende ballen In de lucht probeert te houden. Een overnameplan plus een bedrijfsplan houden het overzichtelijk. Zonder hulp van een deskundige lukt het niet om die plannen te maken.

 

Geld voor de reis om de wereld

Hoofdzaak is het voortzetten van de onderneming, maar daar gaat het niet alleen om. Ook de toekomst van de overdragers/ verkopers is een wezenlijk aspect. Ze willen weten waar ze na de overname sociaal, maar vooral ook financieel aan toe zijn. Welk besteedbaar inkomen houden ze jaarlijks over? Kunnen ze doen wat ze op hun verlanglijstje hebben staan?

Kunnen ze hun huidige leefpatroon voortzetten? Kunnen ze echt die droomreis naar een ander deel van de wereld maken?

Meestal komt de bank of een andere financier er aan te pas om de overname financieel rond te maken. De bank verstrekt niet zomaar een lening. Er is een goed onderbouwd overnameplan plus een bedrijfsplan nodig om de bank te overtuigen, dat de onderneming financieel gezond is en dat de ondernemer ook in de toekomst aan de verplichtingen kan voldoen. Lukt dat niet, dan komt er geen lening en gaat de overname meestal niet door. Tenzij de overdragende partij een deel van de koopsom financiert door geld in de onderneming te laten zitten. Overigens gebeurt dit in toenemende mate.

Goed beeld van investeringen en buffer

In het overnameplan/ bedrijfsplan staat hoe de financiering is geregeld en er wordt weergegeven welke afspraken de overdragende partij en overnemende partij hebben gemaakt. Bovendien geeft het plan inzicht welke investeringen de overnemer in de komende periode gaat doen. Meestal Is een bedrijfsoverdracht een meerjarig traject, waarbij de onderneming gewoon doordraait, inclusief het plannen van investeringen en andere grote uitgaven in de komende jaren. Ondernemers (de overdrager en de opvolger) hebben daar wel een redelijk beeld van. Zeker geldt dat voor jonge ondernemers die willen uitbreiden.

Het plan laat ook zien of er voldoende financiële buffers zijn om tegenvallers op te vangen.

Fiscale en juridische gevolgen voor eenmanszaak, vennootschap onder firma en bv

Bij het financiële plaatje zijn fiscale en juridische keuzes wezenlijk. Bepalend is de rechtspersoonlijkheid. Daarbij is het denkbaar dat de overname wordt benut om een andere rechtspersoonlijkheid te nemen. Kiest de overnemende partij voor een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, een maatschap of een bv? Of houdt de nieuwe ondernemer de bestaande structuur.

Fiscaal is het bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma mogelijk om de stakingswinst geruisloos door te schuiven of af te rekenen. Bij een bv is het van belang of de activa of de aandelen worden verkocht/overgedragen.

 Bij elke bedrijfsoverdracht adviseert de accountant of bedrijfsovernameadviseur wat het meest gunstige is. Vanzelfsprekend houdt hij daarbij rekening met uw wensen.

Daarnaast zitten er juridische aspecten aan de bedrijfsoverdracht. Denk aan huurovereenkomsten of leaseverplichtingen waarvoor de overdrager verantwoordelijk is. 

Of denk aan gevolgen van bedrijfsoverdracht voor de testamenten.

Inkomen voor overdragende partij en opvolger

Al met al geeft het overname/ bedrijfsplan een goed inzicht in de financiële consequenties. Niet alleen voor de opvolger, maar ook voor de overdragende partij. Kortom, hoeveel vermogen en inkomen hebben de overdragers straks beschikbaar? En voor de opvolger is de hamvraag: op hoeveel winst mag ik in de komende jaren rekenen? Kan ik aan mijn financiële verplichtingen van rente en aflossing voldoen? En is er dan genoeg voor een behoorlijk inkomen?

BOBB TIP: Een bedrijfsovername of - verkoop is complex. Laat u adviseren door een partij die alle kennis in huis heeft.