Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Tip 4: Beter vroeg dan laat

Tip 4: Beter vroeg dan laat

Het proces van een bedrijfsoverdracht is vaak langdurig. Tijdens de rit is het in financieel en fiscaal opzicht van groot belang om na te gaan of de overname goed op koers ligt. Is bijvoorbeeld een tussentijdse aanpassing van akten/ overeenkomsten wenselijk of zelfs noodzakelijk? Is er nieuwe regelgeving, waardoor u de plannen bij moet stellen?
Dienen zich nieuwe kansen aan? Of bieden recente fiscale ontwikkelingen mogelijkheden? Zijn de afspraken binnen de vennootschap onder firma of volgens de aandeelhoudersovereenkomst nog even zinvol? Een kritische kijk is op zijn plaats. 

Begin op tijd

Veel ondernemers stellen de voorbereidingen voor de opvolging of verkoop liefst zo lang mogelijk uit. Ze zijn er emotioneel nog niet aan toe. Of ze zijn zo druk met de dagelijkse werkzaamheden, dat een goede voorbereiding op de opvolging/ verkoop erbij in schiet. Dat is niet verstandig.

Processen van bedrijfsoverdracht plan je ruimschoots van te voren. Ten minste, als de ondernemer de overname/ verkoop optimaal wil regelen met zo min mogelijk fiscale, financiële en organisatorische problemen binnen de onderneming.

Eigenlijk zou een ondernemer altijd moeten nadenken over een mogelijke overdracht. Een bedrijf is nu eenmaal het beste over te nemen als het goed met de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en in de branche meegaat en als het regelmatig investeert. Te weinig of juist te veel investeren maakt een overname lastig. Bij weinig investeringen en lage afschrijvingen heeft de ondernemer zelf aan een beperkte winst voldoende om van te leven, als hij geen hoge eisen stelt. Maar is die winst ook nog hoog genoeg om de opvolger een bestaan te geven? Hij krijgt er een last bij, bijvoorbeeld door de dure overname van het bedrijfspand. De jaarlijkse exploitatie levert onvoldoende op om een inkomen en ook nog eens de hoge financieringslast van het pand te kunnen betalen.

Ook in de (fiscale) wetgeving verandert veel. Tijdig inspelen of nog tijdig gebruik maken van regelingen, die gaan verdwijnen, is van belang. Veel zaken waar tijdig aan gedacht moet worden. Je kunt in principe nooit te vroeg beginnen met het treffen van voorbereidingen op de toekomstige overdracht.

BOBB TIP: Denk na wat jij al geregeld hebt of wat je nog geregeld wilt hebben. Kun je dit zelf regelen, of zou je hiervoor hulp nodig hebben. Als je hierbij hulp nodig hebt, zoek dan een specialist met kennis van bedrijfsoverdracht.