Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Tip 6 - Exit bij beëindiging samenwerking

Tip 6 - Exit bij beëindiging samenwerking

Het klinkt logisch: bedrijfsopvolging leidt tot een overname. Maar wat als een van de betrokkenen overlijdt of vroegtijdig uit het opvolgingstraject (lees samenwerkingsverband) stapt; in goed overleg of na een geschil?
Bepalingen over het overname- en het voortzettingsrecht horen in de samenwerkingsovereenkomst thuis. Is er niks geregeld, dan wacht er een onaangename verrassing bij bijvoorbeeld een overlijden. Er is dan geen overnamerecht met alle consequenties van dien.

Afspraken over vergoedingen

Hoe de opvolging kan worden voortgezet en tegen welke vergoedingen, is geregeld in de overname- en voortzettingsrechtbepaling in een samenwerkingsovereenkomst. De bepaling hoort te staan in een VOF-akte of aandeelhoudersovereenkomst bij een bv. Belangrijk is de waarderingsgrondslag voor de overname of voortzetting. Is de intrinsieke waarde van toepassing of de zogeheten 'going concern-waarde'? Is er sprake van goodwill? En hoe staat het met de overname van huurrechten? Daarbij is het ook van belang dat het overnamerecht geldt voor contracten en eventuele andere rechten die in de toekomst nog kunnen ontstaan. Het is lastig om daaraan een prijs te koppelen. Meestal moet het overnamerecht binnen een bepaalde periode worden opgenomen per aangetekende brief aan de andere partij. Ook bij overlijden is dat het geval.

Een tijdje op proef

In samenhang met het overnamerecht bestaat er ook een proefperiode in verschillende samenwerkingsovereenkomsten voor een nieuwe vennoot/maat. De bestaande vennoten kunnen de samenwerking dan eenzijdig opzeggen, zonder dat de nieuwe vennoot al direct het overnamerecht heeft. Hoe lang die periode duurt, hangt af van de afspraken. In de praktijk komt zelfs een periode van één jaar voor. Binnen de bv voorzien de statuten, dan wel een aandeelhoudersovereenkomst in het overnamerecht.

BOBB Tip: Ga voor uw eigen situatie na of het overnamerecht geregeld is in de samenwerkingsovereenkomst en check tegen welke waarden er overgenomen mag worden.