Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Tip 7 - Zeggenschap

Tip 7 - Zeggenschap

Wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen in een samenwerkingsverband van opvolger en overdragende partij? De praktijk wijst uit dat de overdragende partij meestal meer invloed uitoefent bij het begin van de samenwerking. In de loop van de tijd verschuift de uitvoering van de zeggenschap geleidelijk meer naar de jonge ondernemer.

 

 

Kijk naar de kwaliteiten

Als het gaat om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, kan de zeggenschap per onderdeel verschillen. Voorbeeld: vanaf nu heb jij het voor het zeggen bij de inkoop of bij de productie. In de praktijk haakt dat aan bij de kwaliteiten, die iemand heeft. Het is logisch om binnen de samenwerkingsovereenkomst afspraken te maken over de zeggenschap binnen het bedrijf. Bij een vof is het zelfs zo dat de bevoegdheden van iedere firmant staan weergegeven bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Ook met elkaar regelen

Met het verstrijken van de jaren van samenwerking verschuift de zeggenschap van overdrager naar opvolger, veelal van oud naar jong. De overdragende partij laat steeds meer van de werkzaamheden, inclusief de zeggenschap en de daaraan gekoppelde registratie en administratie over aan de jongere generatie.

Dit gaat als vanzelf, maar dat komt niet automatisch in een wijziging in de samenwerkingsovereenkomst tot uitdrukking. In de praktijk vormt dit niet echt een probleem, maar het is geen afspiegeling van de werkelijkheid. Strikt genomen blijft de opvolger vaak afhankelijk van de overdragende partij met de 'meeste' zeggenschap. Voor dit onderdeel hoort bij een overname ook een juiste regeling op papier. Vaak heeft de zeggenschap betrekking op de verhouding tussen opvolger en de overdragende partij. Wanneer twee of meer willekeurige derden, broers/zussen of kennissen met elkaar gaan samenwerken, ligt het anders. Maar ook dan is het handig de zeggenschap op papier te regelen.

De zeggenschap binnen de bv wordt geregeld via de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. Bij de BV-vorm kan de zeggenschap nog verder worden geregeld door bijvoorbeeld te kiezen voor aandelen met stemrecht en zonder stemrecht. Hiervoor geldt het advies om u te laten adviseren door een deskundig adviseur, fiscalist of jurist.

BOBB Tip: Wees u bewust dat u niet alleen kapitaal maar ook zeggenschap overdraagt tijdens de samenwerking.