Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Tip 8 : Werken aan een soepele overdracht bij familieoverdracht

Tip 8 : Werken aan een soepele overdracht bij familieoverdracht

Een opvolger Is eigenlijk twee of drie personen in één: gezinslid, ondernemer en - meestal ook - partner in een relatie. Een bedrijfsovername binnen gezinsverband heeft met alle drie rollen te maken. Dat maakt het soms verdraaid moeilijk. Ook voor de ouders geldt dat ze verschillende rollen hebben: ouder, ondernemer en bedrijfsoverdrager. En om het nog een beetje ingewikkelder te maken: ze hebben ook een relatie met de partner van de opvolger. Dat kan de samenwerking versoepelen of juist bemoeilijken.

Wie vertolkt wanneer welke rol

De complexiteit van de onderlinge relaties binnen een gezinsbedrijf is een natuurlijke bron van spanning. Wie vertolkt wanneer welke rol? In de onderlinge communicatie wisselt iedereen onbewust voortdurend van rol en kiest de rol die hem of haar op dat moment het beste past. Bij meningsverschillen kunnen de verschillende rollen met elkaar botsen. Een kind mag van zijn ouders fouten maken. Maar een ondernemer wil de andere ondernemer juist voor fouten behoeden. Wanneer iedereen zich bewust is in welke rol een uitspraak wordt gedaan, kan dat de communicatie en de samenwerking versoepelen.

Blijf zakelijk ondernemer

Wees binnen een samenwerkingsverband vooral ondernemer. Ga over bedrijfskwesties zakelijk met elkaar om, waarbij eenieder zich bewust moet zijn van zijn rol. In gezinsverband zegt iemand iets op een andere manier dan in een zakelijke relatie. Bij twijfel geldt: 'zou ik dat ook zeggen of doen als het een zakenpartner betrof die geen familie is?'

Communiceren is vooral luisteren en kijken

Het geeft meteen aan hoe moeilijk communicatie is met al die rollen. Misverstanden liggen voor de hand. Maar communicatie is tegelijkertijd hét sleutelwoord voor het soepel verlopen van het samenwerkingsverband. Veel problemen ontstaan door slecht waarnemen, slecht luisteren en uit eenvoudige misverstanden. Die zijn te voorkomen door goed en tijdig te communiceren. Dat is meer dan praten. Het begint met goed luisteren. Niet alleen wát iemand zegt is belangrijk, maar ook hóe iemand iets zegt. Denk daarbij aan de emotie in iemands stem, de lichaamshouding en de gezichtsuitdrukking. Non verbaal zegt meer dan alleen woorden.

BOBB tip: Luister goed en vat wat de ander zegt samen. Bij onduidelijkheden vraag door wat er wordt bedoeld.