Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Tip 9: Verkoopmemorandum, het visitekaartje van de onderneming

Tip 9: Verkoopmemorandum, het visitekaartje van de onderneming

Indien het bedrijf verkoop klaar is en/of overdraagbaar is zal de eerste stap zijn dat een informatie- of verkoopmemorandum wordt opgesteld.

Het verkoopmemorandum is een commercieel visitekaartje van het bedrijf. Daarin komen kort de volgende onderwerpen aan de orde: historie - bedrijfsactiviteiten - organisatie - personeel - ondernemingsvorm - huisvesting - klanten - leveranciers - bedrijfsmiddelen - financiële resultaten op basis van de balans, te verwachten perspectief, indien noodzakelijk normalisatie van de financiële resultaten en tot slot de verkoopvoorwaarden. Het memorandum moet voldoende informatie bevatten voor een mogelijke koper om een analyse te kunnen maken van uw onderneming en een oordeel te kunnen vormen over de wenselijkheid van de overname.

Met behulp van het informatiememorandum is het mogelijk de informatie die aan een mogelijke koper wordt verstrekt, zorgvuldig samen te stellen. Het informatiememorandum is het visitekaartje van de onderneming.

Het geeft de kandidaat-overnemer/koper snel een overzicht van de belangrijkste bedrijfsgegevens. Mede daardoor kunnen de onderhandelingen efficiënt verlopen. Het verkort het proces en het levert uiteindelijk ook meer op.

BOBB tip: een goed verkoopmemorandum verkoopt zichzelf: de eerste klap is een daalder waard. Die eerste indruk is veelal bepalend voor het verdere proces.