Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Verkoop van projectverhuizer aan strategische koper

Verkoop van projectverhuizer aan strategische koper

Afgelopen oktober 2022 hebben wij met CompanyCure Bedrijfsovername de dealtransactie mogen afronden inzake de strategische verkoop van de Ahead Group uit Den Haag aan Convoi uit Maastricht.  Wij hebben hier de volledige verkoopbegeleiding mogen uitvoeren.

Na een inventarisatie/offertetraject heeft gunning voor de van de begeleiding van de verkoop plaatsgevonden. . Met de afstemming van een structureel stappenplan van de aanpak van het verkoopproces werd het proces ingezet. Zelf nam ik hierbij de regiefunctie in handen door middel van het toepassen van het stappenplan.

Het stappenplan bestond uit diverse onderdelen: van het afstemmen van de strategische aanpak van verkoop, het verzamelen van gegevens voor het uitvoeren van een waardering, het opstellen van een lijst met potentiële, geschikte kopers tot het opstellen van een informatiememorandum. Nadat dit proces ingezet was, werd op basis van de gesprekken een anoniem verkoopprofiel opgesteld Verspreiding in het netwerk van overnameadviseurs leverde vier serieus geïnteresseerde strategische partijen op, waarna na diverse gesprekken uiteindelijk er één partij overbleef, waarmee na diverse onderhandelingen uiteindelijk een LOI (Letter of Intent) werd opgesteld. Deze LOI is in overleg met een juridische partij opgesteld, waarna m.b.v. een virtuele dataroom het due diligence proces werd ingezet. Het due diligence proces was vervolgens vrij intensief, zeker nadat vanuit koperskant ook diverse details op tafel kwamen die ietwat onverwacht waren. Uiteindelijk is alles rondgekomen en is de dealmaking definitief via een aandelentransactie gerealiseerd.

In het proces is een aantal zaken van belang geweest. Het opstellen van een lijst van potentiële kandidaten is cruciaal, evenals de manier om de juiste contactpersonen te bereiken. Daarnaast is de wijze waarop je als overnameadviseur de verwachtingswaarde managet bij de opdrachtgever een belangrijke issue. Verwachtingen werden onderbouwd en realistisch met elkaar besproken. Aan de hand van de verkregen informatie is aan de hand van een aantal waarderingsmethodieken de insteek van de transactiewaarde bepaald. Hierdoor werd richting gegeven aan de inhoud van de (financiële) onderhandelingen.

Zelf was ondergetekende regisseur van het proces. Dit betekent dat stapsgewijs met de potentiële kopers de stappen doorlopen werden. Continue op de hoede zijn en anticiperen op voorkomende situaties die vooral over communicatie en onduidelijkheid gingen. Dit kwam de onderhandelingen echter wel ten goede. Een aantal keren leek het traject af te ketsen, maar door de communicatie en het proces te ‘lijmen’ werd het proces gecontinueerd. Het gevoel dat beide partijen toch zaken met elkaar wilden doen was gelukkig te sterk. Uiteindelijk leidde het tot een prima akkoord voor onze opdrachtgever met daarbij uitstekende aanvullende voorwaarden.

De toegevoegde waarde die als overnameadviseur geleverd is, betreft de begeleiding van A tot Z van het proces. Onze kennis en ervaring zorgde er ook voor dat onze opdrachtgever ons de vrijheid gaf en ons volgde in de te nemen stappen in het proces. Er kijken tijdens zo’n proces diverse partijen namens opdrachtgever over de schouder mee en iedereen vindt er iets van. Met onze eigen, strategische aanpak hebben we door onze aanpak een tevreden deal kunnen opleveren.

Steven Corijn 7 februari 2023
Kandidaat-te certificeren lid BOBB