Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Verkoop van W-installatiebedrijf aan strategische koper

Verkoop van W-installatiebedrijf aan strategische koper

Via een klant kwam ik in contact met Armando, directeur-eigenaar van een W-Installatiebedrijf met 15 medewerkers. Hij wilde graag na 23 jaar zijn onderneming gaan verkopen, met als doel dat zijn levenswerk in dezelfde vorm zou worden voortgezet. Hij wist alles van warmtetechniek, doch hij had nog nooit een bedrijf verkocht.

Hij moest later toegeven, dat hij best wat gespannen was, omdat hij zich op onbekend terrein begaf.

Door hem vooraf goed uit te leggen welke fasen er bij de verkoop van het bedrijf doorlopen worden en wat er door mij en hem zou worden gedaan, gaf dit hem rust en zijn we aan de slag gegaan.

Armando had zijn bedrijf op orde; ervaren personeel dat al geruime tijd werkzaam was met hem, schone werkplaats en kantooromgeving, nieuwe bussen, frisse uitstraling en een goed ingerichte online CRM-omgeving. Onder meer de actuele en budget-financiële gegevens waren snel inzichtelijk uit de administratie te halen. Dit vergemakkelijkte de door mij uitgevoerde bedrijfswaardering middels DCF-methode en het opstellen van het Informatiememorandum ten behoeve van potentiële geïnteresseerde kopers. Na plaatsing van het bedrijfsprofiel in de markt, was er gelijk veel belangstelling, mede doordat de installatiemarkt aan het consolideren is. Gebrek aan goede vakmensen en een interessante klantenkring met gezond bedrijfsresultaat, gaf voldoende aanknopingspunten om - na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring - een aantal gesprekken met geïnteresseerden aan te gaan.

De klik ontstond uiteindelijk met een landelijk opererend installatiebedrijf met 800 medewerkers, waarbij de vestiging van Armando een perfecte aanvulling was op het marktgebied van koper. Ik heb nog wel moeten onderhandelen over de koopsom. Dat was voor Armando spannend. De Due Diligence werd uitgevoerd door de accountant van koper. De juridische stukken als intentieverklaring en uiteindelijke koopakte zijn in goede harmonie door mij met de jurist van de koopholding opgesteld en wij hebben als partijen de verkoop mogen afsluiten met een fijn diner ter viering van de deal.

“Jan Willem heeft mij een 4-fasen proces met een helder plan van aanpak gepresenteerd. Dit stelde mij gerust; er ontstond duidelijk inzicht wat mij te wachten stond om tot resultaat te komen. Jan Willem heeft mij uitstekend begeleid, parallel naast het draaiende houden van mijn onderneming. Mijn conclusie is dat ik zonder deze begeleiding hoogstwaarschijnlijk niet het beoogde resultaat had bereikt binnen de door mij gestelde termijn”.

Door: Jan Willem van Hunnik - gecertificeerd lid BOBB