Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Verslag ALV 23 november 2020

Verslag ALV 23 november 2020

Op maandag 23 november jl. vond de BOBB Algemene Ledenvergadering plaats, vanwege de corona restricties deze keer via Zoom. Wij waren zeer verheugd om te zien dat een groot aantal leden aanwezig was bij deze digitale vergadering.

In tegenstelling tot de live vergaderingen, waarbij een gastspreker een specifiek thema behandelt, stond deze vergadering volledig in het teken van de BOBB-verenigingsaangelegenheden.

Na het openingswoord van de voorzitter werden het plan van aanpak en de begroting voor 2021 doorgenomen en goedgekeurd door de leden. De diverse commissievoorzitters kregen de gelegenheid om de leden uitvoerig bij de praten over de stand van zaken van hun specifieke commissies en de plannen voor 2021.

Het bestuur kwam met het voorstel voor een aangepast lidmaatschap voor BOBB leden die vanwege pensionering hun actieve bedrijfsovername bezigheden hebben beëindigd. Zij kunnen vanaf dat moment toetreden tot het BOBB senior netwerk. Zo kan de opgebouwde kennis en ervaring behouden blijven binnen de organisatie. Dit voorstel werd door de aanwezigen geaccordeerd en zal de komende tijd door het bestuur nader uitgewerkt worden, zodat deze lidmaatschapsvorm vanaf 1 januari 2021 in kan gaan.

Hans Wijnen heeft besloten om na een periode van 6 jaar als bestuurslid / secretaris van de BOBB terug te treden en zijn functie over te dragen. Hans werd door het bestuur en de leden hartelijk bedankt voor zijn inzet en bijdrage aan de BOBB in de afgelopen jaren. Hans zal zijn kennis en kunde blijven inzetten voor de BOBB met name binnen de commissie ledenservices.

Als opvolger voor de functie van bestuurslid / secretaris van de BOBB werd door het bestuur Jeroen Gerritsma voorgesteld. Jeroen is sinds 2018 geassocieerd lid van de BOBB, in het dagelijkse leven advocaat en intensief betrokken bij bedrijfsovername-aangelegenheden. Met grote meerderheid stemden de leden in met de benoeming van Jeroen Gerritsma. 

Wij wensen hem veel succes toe met zijn nieuwe rol binnen de BOBB.