Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Waardering Technisch Opleider op basis van DCF-methode

Waardering Technisch Opleider op basis van DCF-methode

In 2018 zagen twee ervaren ondernemers een kans ontstaan voor specifieke technische opleidingen binnen de utiliteitsmarkt en de industrie. De twee ondernemers besloten om gezamenlijk in het ontstane gat in de markt te duiken en hiervoor een 50/50 joint venture voor op te starten. De eerste 3 jaar stonden in het teken van ontwikkelen, marketing en opzetten van een organisatie. Daarbij speelde de Coronapandemie ook nog stevig parten in 2020 en 2021. Vanaf eind 2021 begon het bedrijf een vlucht te nemen en leverden de investeringen die in ruim 3 jaar gedaan waren hun vruchten af.

De ondernemers schelen ruim 10 jaar in leeftijd. Aan het begin van 2022 gaf de oudste van de twee (toen 63) aan dat hij met zijn vrouw steeds vaker over pensioen begon na te denken. Hij gaf daarbij aan dat hij bereid was om zijn aandelen op termijn over te dragen aan de jongere van het duo. Rob Bierens van HKB (BOBB lid en Register Valuator) treedt al diverse jaren op als adviseur van die ondernemer. In een verkennend gesprek tussen de twee ondernemers en Rob over de mogelijkheden, wensen en mogelijke obstakels werd al snel duidelijk dat ‘op termijn’ eigenlijk betekende: het liefst op de helft van dit jaar al.

Beide ondernemers waren het erover eens dat een groot deel van de waarde van de onderneming in de toekomst ligt. De verkopende ondernemer gaf aan dat hij van mening was dat dat gegeven zeker meegenomen moest worden in de bepaling van de verkoopprijs. Immers: hij had afgelopen jaren geïnvesteerd. Hij begreep anderzijds ook dat die rendementen nog door zijn compagnon gerealiseerd moesten worden.

Rob Bierens heeft ervoor gekozen om een waardering uit te voeren conform de DCF-methode. Die rekenwijze voor waardering van een bedrijf maakt het mogelijk om de toekomstige opbrengsten naar het heden te halen en op basis daarvan een waarde aan het bedrijf te hangen. De waarderingsberekening liet zien dat de twee ondernemers inderdaad samen al aardig wat waarde opgebouwd hadden. Beide ondernemers kwamen snel tot overeenstemming over de hoogte van het bedrag. De koper en verkoper maakten wel de afspraak dat de koopsom in gedeeltes betaald wordt, gespreid over 3 jaar. Door deze constructie is het voor de koper mogelijk om de koopsom uit de winst van het bedrijf te betalen, en heeft de verkoper nu toch al aanzienlijke zekerheid over het bedrag dat hij ontvangt voor zijn aandelen.

Rob Bierens, gecertificeerd lid BOBB