Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Waarom zou een ondernemer .....

Waarom zou een ondernemer .....

Waarom zou een ondernemer met (ver)koopplannen een overnameadviseur inschakelen?

Hiernaar is recent onderzoek gedaan onder 386 ondernemers en 120 overname-advieskantoren door overnameplatform Brookz. De belangrijkste redenen voor een ondernemer om een overnamespecialist in te schakelen zijn diens specialistische kennis en ervaring en zijn netwerk. Overnamespecialisten weten veel, horen veel en zijn uiteraard deskundig op hun vakgebied. Bovendien regisseren zij het (ver)koopproces, zodat de ondernemer de rust heeft om te blijven ondernemen. Andere redenen die genoemd werden zijn de onderhandelingsvaardigheden van de adviseur, het opvangen van spanningen en emoties en het zijn van vertrouwenspersoon tijdens dat delicate, complexe en vermoeiende overnameproces.

Overnamespecialisten worden door de ondernemers vooral gevonden via hun eigen netwerk en / of hun accountant. Logisch, omdat het hier gaat om het levenswerk, vaak het pensioen van de ondernemer en om een proces waar de ondernemer geen kennis van noch ervaring mee heeft. Hij moet dus blindelings kunnen vertrouwen op zijn adviseur en die moet hem dus liefst aanbevolen worden. Overige bronnen die genoemd werden zijn overnameplatforms als Brookz, via Google, de branchevereniging, de KvK of de BOBB. De BOBB is de beroepsvereniging van overnameadviseurs in het MKB, die staat voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de door haar gecertificeerde ca. 100 overnamespecialisten. Zie www.bobb.nl.

Als belangrijkste selectiecriteria worden de persoonlijke klik genoemd, de kennis en ervaring van de overnameadviseur, eventuele sectorspecialisatie, zijn/haar trackrecord en referenties en tenslotte zijn/haar tarifering. Waar ondernemers hechten aan specifieke sectorkennis bij de adviseur, hechten de overnameadviseurs zelf daar minder aan. Zij weten dat het “spelen van het overnamespel”, ongeacht de sector, vele malen belangrijker is dan de kennis van die specifieke sector. Die is namelijk aanwezig bij de ondernemer en is verder bij diverse bronnen en door research gedurende het overnametraject te verkrijgen.

Het gehele onderzoek is te verkrijgen via www.brookz.nl.