Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Zwaar weer...

Zwaar weer...

Midden in de Covid-19 pandemie zijn er 2 trefwoorden die steeds vaker tot ons komen. Gezondheidszorg en Economie. Ze vragen beiden om aandacht. Ze zijn niet goed te duiden op belangrijkheid. Immers, zonder een goede gezondheid geen ruimte voor de economie en zonder een gezonde economie geen geld voor gezondheidzorg.

Dat is tegelijkertijd ook het spagaat….het is een en/en.

Het is februari 2021 en precies een jaar geleden kwam er een onheilstijding tot ons…. Een gevaarlijk, zeer besmettelijk, virus is ‘geboren’ in Wuhan, een Chinese stad waar we nog maar zelden iets van gehoord hadden. En we noemen haar Corona. In één klap werd Wuhan het middelpunt van de wereld.

Nu, een jaar later, worden de economische gevolgen ook steeds duidelijker zichtbaar. Ondernemers die de langdurige onzekerheid niet kunnen of willen volhouden hebben behoefte aan een adviseur/klankbord/expert om hun gedachten kwijt te kunnen.

Centraal hierbij staat de vraag ‘Wat te doen?

De onderneming zit in ‘zwaar weer’ maar welke keuzes zijn er en welke lijkt het beste?

Zo kwam ik in contact met een DGA van een klein transportbedrijf met een aantal medewerkers (backoffice en chauffeurs). De onderneming bestaat al > 25 jaar en was gericht op een zekere niche, expediteurswerk en eigen vervoer van en naar Scandinavië.

De ondernemer zag zijn omzet in 2020 fors dalen mede als gevolg van de Covid-19 pandemie en voor 2021 waren de prognoses zelfs nog lager. Zwaar weer was de diagnose, maar wat nu? Hij belde met de vraag ‘heb je even een uurtje tijd voor mij?’

Tijdens een kop koffie kwam zijn verhaal en …. vochtige ogen. Bij de 3e kop koffie was het beeld wel duidelijk. Het was niet alleen de corona pandemie maar de ‘omstandigheden in de sector met veelal buitenlandse chauffeurs buiten de CAO’ die samen teveel werden.

We kwamen vervolgens tot 4 scenario’s t.w.

 1. Verkoop van de vennootschap aan een externe, strategische, partij;
  Omdat de omstandigheden in de sector Transport en Logistiek voor de meeste collegae hetzelfde zijn was deze optie niet reëel. Immers, we hadden geen vervoerscontracten maar wel de zakelijke verplichtingen van een wagenpark en personeel.
 1. Downsizen van de activiteiten naar het niveau van een eenmanszaak;

  Hierbij hadden we de overhead van kantoor en personeel met wellicht 1 of 2 wagens. Dat past bedrijfseconomisch niet. 

 1. Faillissement op eigen verzoek;

  Hierbij komt er een curator en ben je zelf niet meer in charge. Iemand anders gaat met jouw bezit de ‘boer’ op en betaald als eerste daaruit zijn eigen vergoeding. Klinkt niet best.

 1. Liquidatie/staken van de onderneming;
  Maar kan dat? Uiteindelijk de ‘balans’ opgemaakt van de financiële baten en lasten en vervolgens meteen doorgepakt:
  • Bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd voor alle medewerkers wegens bedrijfseconomische redenen;
  • Personeel geïnformeerd en een beëindigingsovereenkomst aangeboden met daarin een ontslagvergoeding;
  • Afspraken met financiers inzake de afwikkeling van de activa;
  • Verkoop van de activa veelal in het eigen netwerk;

In een periode van 4 weken zijn de meeste formaliteiten afgerond m.u.v. het samenstellen van de Jaarrekening 2021. Er zijn nog een aantal lopende zaken die eerst in de loop van 2021 kunnen worden afgerond zoals de afwikkeling van buitenlandse accijnzen, naverrekening van ziekteverzuim – en aansprakelijkheidsverzekering, administratie w.o. debiteuren en crediteuren etc.

De medewerkers zijn druk bezig met een andere toekomst en de ondernemer werkt alle lopende, administratieve, zaken af. Voor het bedrijfspand wordt een huurder gezocht.

De conclusie is om ook bij ‘zwaar weer’ een goed klankbord met expertise te vinden en de onvermijdelijke emoties onder controle te krijgen/houden.

Ook na ‘zwaar weer’ gaat de zon weer schijnen’…..

Jack J.M. Eerens MBA RAB
Register Adviseur Bedrijfsopvolging en gecertificeerd lid van de BOBB