Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Wet DBA desatreus voor bedrijfsovernames

      

Rob Beeren                       Cees Brandwijk

Interim-managementbureaus verliezen omzet, worden minder waard en zelfs niet meer verkocht

 Interim-managementbureaus en zzp’ers klagen steen en been over de angst die bij ondernemers heerst voor de Wet DBA. Ondernemers durven geen interimmer of zzp’er meer in te huren voor een opdracht. Het gevolg is dat interim-managementbureaus het steeds moeilijker krijgen en dus ook moeilijker verkoopbaar worden.
Als BOBB maken wij ons grote zorgen. Lees dit verhaal van onze leden Cees Brandwijk en Rob Beeren. 

 

De onrust die de in mei 2016 ingevoerde Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) in de wereld van de zzp’ers en interim-managementbureaus teweeg heeft gebracht, is bepaald niet misselijk. Als bedrijfsovernamespecialisten spreken wij regelmatig de slachtoffers van deze wet. Voor 1 mei 2016 regelde de interimmer een VAR-verklaring met de Belastingdienst. Als hij dat niet goed gedaan had, waren de consequenties van ‘verkapt loondienstverband’ of ‘schijnzelfstandigheid’ voor hem. Bij de Wet DBA ligt die verantwoordelijkheid volledig bij de opdrachtgever; die moet de situatie nu beoordelen. En als hij dat niet goed doet, zijn de consequenties voor hem. Daarom zijn bedrijven extreem voorzichtig geworden en mijden ze elk risico. Met als gevolg dat zzp’ers en interimmers langs de kant staan.

Zwaar verontrustend

De ontwikkelingen als gevolg van de Wet DBA zijn zwaar verontrustend. Er is al geconstateerd dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën de regie compleet kwijt is over deze wet. En intussen staat de zelfstandigenwereld in brand en heeft de Belastingdienst een hopeloze achterstand opgelopen bij het beoordelen van ingediende modelcontracten. Hoezo ‘meer doen voor de MKB-ondernemer’, zoals Den Haag steeds betoogt?

Als bedrijfsovernamespecialisten zien wij welke ernstige negatieve gevolgen deze wet ook heeft op de overnamemarkt van interim-managementbureaus: eigenaren die hun bureau willen verkopen zien - vanwege de onzekerheden die de Wet DBA met zich meebrengt - potentiële kopers afhaken en de waarde van hun onderneming sterk dalen. Terwijl juist de wereld van het interim-management, vanwege de bijbehorende flexibiliteit en dynamiek, gebaat is bij stabiele en verstandige wetgeving. Het is hoog tijd dat aan alle onzekerheid rond de Wet DBA een einde komt. Die wet heeft onze economie al veel te veel schade toegebracht. Ook binnen de ondernemerschapsbeleidscommissie van VNO-NCW/MKB Nederland, waarin de BOBB is vertegenwoordigd, heerst onvrede over de gang van zaken. Wij vinden dat dit kabinet nog voor de verkiezingen in maart 2017, moet komen met heldere oplossingen voor dit gedrocht.

Bijvoorbeeld: iedere zzp’er moet aan een aantal criteria voldoen. Hij moet een klus zelfstandig en professioneel op projectbasis kunnen uitvoeren, hij moet goed verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte en hij zal een hogere WW-premie moeten betalen. Het mag niet zo zijn dat iemand jarenlang als zzp’er een administratieve functie invult met routinematige werkzaamheden en daarmee een arbeidsplaats bezet houdt van een werknemer in loondienst. Dat onderscheidt de zzp’er als specialist van de werknemer.

Tot slot: het kan toch niet zo zijn dat de overheid vindt dat ondernemers banen moeten creëren en behouden, maar dat tegelijkertijd diezelfde overheid de flexibele arbeidsmarkt vermoordt…